Hải Phòng: Sắp xếp, sáp nhập nhiều thôn, tổ dân phố

Cập nhật: 10:12 | 10/09/2019
 HĐND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030.  

Theo đó, số lượng thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019, cụ thể: Sắp xếp, sáp nhập 198 thôn, tổ dân phố thành 64 thôn, tổ dân phố; giảm 134 thôn, tổ dân phố (2 thôn và 132 tổ dân phố). Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố là: 2.446 thôn, tổ dân phố (1.165 thôn và 1.281 tổ dân phố).

hai phong sap xep sap nhap nhieu thon to dan pho
Ảnh minh họa (Internet)

HĐND thành phố Hải Phòng giao UBND thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019. Đồng thời xây dựng nguyên tắc cụ thể về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện và trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố các năm tiếp theo.

Thiên Di

  • Xin chờ trong giây lát...