Hải Phòng: Lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cập nhật: 15:27 | 18/09/2019
UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện để các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp vào quy hoạch chung thành phố.  

Khu vực trung tâm thành phố

Công tác lập Quy hoạch thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch; xây dựng quy hoạch thành phố; báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; lấy ý kiến quy hoạch; thẩm định quy hoạch; trình phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch.

Theo đó, Sở KH&ĐT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị phối hợp với Sở KH&ĐT cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan, chủ động hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Quy hoạch thành phố định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Hải Hưng

  • Xin chờ trong giây lát...