Hải Phòng: Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc tại Hải Phòng

Cập nhật: 22:05 | 19/09/2019
Sáng 19/9, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND TP Hải Phòng về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước tại thành phố theo dự toán Trung ương giao hơn 66.716 tỷ đồng. HĐND thành phố quyết định dự toán thu ngân sách nội địa là 26.365 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất l3.600 tỷ đồng, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển 1.800 tỷ đồng.

Về chi ngân sách năm 2019 ước thực hiện 23.421 tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán Trung ương giao, bằng 99,5% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 108,2% so với cùng kỳ. Năm 2019, TP Hải Phòng huy động và sử dụng các nguồn lực, thực hiện các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: đây là năm thứ tư thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm thứ tư thành phố thực hiện Chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Đoàn công tác làm việc tại Hải Phòng

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các cấp ngành vào cuộc khẩn trương. Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của thành phố phát triển vượt bậc: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân TP Hải Phòng tăng từ 13 - 15%, năm 2018 đạt 16,27%, 8 tháng đầu năm 2019 đạt 16,3%, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tháng 8/2019 có 673 dự án với số vốn 17 tỷ 520 triệu USD (phát triển công nghiệp 70,78% vốn, chiếm 65,05% các dự án đầu tư). Chỉ số phát triển công nghiệp bình quân trên 25%. Chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu 11,25 tỷ USD. Thu hải quan, đặc biệt về xuất khẩu tăng trưởng, thu nội địa khoảng 20%.

Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát lại Giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận ưu đãi đầu tư các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài điều chỉnh Giấy phép; ngành Thuế bám sát tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh, chính quyền địa phương vào cuộc để điều chỉnh và tăng thu; Cục Quản lý thị trường, ngành Thuế tăng cường rà soát tình hình di chuyển hàng hóa nội địa; thực hiện giảm 10% so với số biên chế Trung ương giao.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 53% TP Hải Phòng phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm việc xây dựng dự toán năm 2020, bám sát tình hình thu và phù hợp với thực tiễn địa phương, cần có chính sách rõ ràng hơn về giải phóng mặt bằng. Quốc hội, Chính phủ rà soát bộ, ngành Trung ương trong việc tham mưu trình Quốc hội về kế hoạch đầu tư trung hạn và giải ngân vốn ODA; điều tiết nguồn thu về địa phương hài hoà, để địa phương có nguồn lực phát triển.

Ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội ghi nhận thành phố chủ động tích cực xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và đạt được nhiều kết quả. Đề nghị HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến các Luật, văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, tài chính, ngân sách đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các kiến nghị của thành phố, Đoàn sẽ tổng hợp nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Quốc hội xem xét.

Hải Hưng

  • Xin chờ trong giây lát...