Hải Phòng: Công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị

Cập nhật: 17:18 | 06/09/2019
Ngày 6-9, tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Hiệp hội Môi trường đô thị và KCN Việt Nam tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị.  

 Hiện nay lượng chất thải trên cả nước phát sinh khoảng 12,8 triệu tấn/năm. Mỗi năm gia tăng khoảng 12%. Đối với khu vực đô thị khoảng 38.000 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế phát sinh là 600 tấn/ngày, mỗi năm tăng khoảng 7,6%. Lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ các khu công nghiệp khoảng 7 triệu tấn/năm.

Toàn cảnh hội thảo

 Đối với các TP lớn như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội… lượng chất thải nguy hại phát sinh trên toàn quốc khoảng 800.000 tấn/năm. Hiện nay việc thu gom rác thải về cơ bản vẫn là do công ty môi trường đô thị thực hiện. Mặc dù đã có một số đơn vị tư nhân cùng tham gia, nhưng năng lực còn hạn chế cùng với ý thức cộng đồng chưa cao nên tỷ lệ thu gom chưa thể đạt yêu cầu. Lượng rác thải thu gom chỉ đạt khoảng 85,5% ở đô thị, 45,5% ở nông thôn.

Hội thảo nhằm tìm ra giải pháp hữu ích, mô hình thiết thực, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải đô thị trên phạm vi cả nước. Đồng thời, vận động các công ty thành viên tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, ủng hộ phong trào nói không với rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động.

Hiệp hội sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện hành, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện công tác môi trường đô thị có đủ nguồn lực để đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, phù hợp với loại đô thị, vùng miền, năng lực tài chính, giải quyết những tồn tại hiện nay, từng bước nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải đô thị.

Tại hội thảo, các công ty hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường như: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh… đưa ra các giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải đô thị như: việc quản lý nguồn rác thải, phân loại rác tại nguồn, rác thải nhựa, tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải, đầu tư, đổi mới trang thiết bị, truyền thông, giáo dục, vấn đề chính sách hỗ trợ lĩnh vực vệ sinh môi trường. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn hiện còn dàn trải, chưa tập trung, phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chưa đồng bộ, hiện đại…

Hải Hưng

  • Xin chờ trong giây lát...