Hải Phòng: Chủ tịch quận Dương Kinh liệu có đảm bảo tiêu chuẩn tham gia vào cấp ủy khóa mới?

Cập nhật: 07:46 | 23/08/2019
Với việc ông Lê Lương- Chủ tịch UBND quận Dương Kinh bị tín nhiệm thấp, dư luận người dân đang băn khoăn và đề nghị cần làm rõ một số vấn đề về công tác cán bộ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.  

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND quận Dương Kinh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/12/2018, HĐND quận Dương Kinh đã có Nghị quyết số 66/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, ông Lê Lương - Chủ tịch UBND quận Dương Kinh có 13 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm thấp, 1 phiếu không hợp lệ. Điều này có nghĩa là một nửa số đại biểu HĐND quận Dương Kinh đánh giá "tín nhiệm thấp" với ông Lê Lương - Chủ tịch UBND quận.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của quận Dương Kinh căn cứ theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

hai phong chu tich quan duong kinh lieu co dam bao tieu chuan tham gia vao cap uy khoa moi
Ông Lê Lương - chủ tịch UBND quận Dương Kinh (Ảnh: Báo ANHP)

Theo Nghị quyết 85/2014/QH13 nói trên, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có quy định rõ về tiêu chuẩn cấp ủy viên: “Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút...”

Ngày 13/8/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư, cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Ngày 15/8/2019, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận của Ban Bí thư về vấn đề này.

Trong kết luận, Ban Bí thư nêu rõ: “ Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị... và “Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...”

Với sự giảm sút về uy tín và sự đánh giá "tín nhiệm thấp" với ông Lê Lương - Chủ tịch UBND quận Dương Kinh của các vị đại biểu HĐND quận Dương Kinh như vậy, nhưng các cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng không xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với trường hợp cán bộ bị giảm sút uy tín, tín nhiệm thấp (?!)

Liệu thành phố Hải Phòng vó chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng không? Câu hỏi này rất cần sự giải đáp và làm rõ của các cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tạo sự ổn định và tránh những dư luận băn khoăn trong nhân dân.

Khánh An - Hải Phong

  • Xin chờ trong giây lát...