Hà Nội: Nghi vấn Thẩm phán có dấu hiệu sử dụng tài liệu bị làm giả để xét xử

Cập nhật: 11:34 | 09/07/2020
Vụ án sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (thu hồi đất) được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý số 286/2018/TLST-HC ngày 16/8/2018. Trong quá trình thu thập hồ sơ tài liệu chứng cứ để đưa ra xét xử, thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc đã có dấu hiệu sử dụng hồ sơ, tài liệu bị làm giả để xét xử.    

Ngày 25/9/2003, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số: 5681/QĐ –UB về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ; ngày 30/10/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành quyết định số: 257/QĐ- KHĐT phê duyệt dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ; Ngày 4/9/2008, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số: 573/QD- UBND thu hồi 12.347m2 đất tại các phường Nam Đồng, Phương Liên, Trung Tự quận Đống Đa giao cho UBND quận Đống Đa để thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”.

UBND quận Đống Đa có trách nhiệm thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người đang sử dụng đất bị thu hồi theo quy định. Sau khi thực hiện xong GPMB thu hồi diện tích đất nói trên phải liên hệ với Sở Tài nguyên và môi trường để tổ chức bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa. Việc xây dựng công trình chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao mốc giới chính thức trên bản đồ và ngoài thực địa giữa Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội và UBND quận Đống Đa.

Ngày 10/9/2008 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Văn Hậu ký chuyển công ty địa chính Hà Nội: Đề nghị Công ty cắm mốc giới tạm thời để GPMB cho UBND quận Đống Đa theo quyết định số 573/QĐ – UBND ngày 4/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 1/10/2008 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên địa chính Hà Nội đã tiến hành bàn giao mốc giới ngoài hiện trường cho UBND Quận Đống Đa để thực hiện GPMB.

Ngày 7/3/2010 UBND quận Đống Đa có quyết định số 746/QĐ – UBND về kiện toàn tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa để phục vụ GPMB dự án. Bổ sung ông Vũ Minh Hồng phó chủ tịch UBND phường Nam Đồng là tổ trưởng, bà Nguyễn Thị Thu Hương cán bộ địa chính phường Nam Đồng là tổ viên.

ha noi tham phan co dau hieu su dung tai lieu bi lam gia de xet xu

Ngày 1/3/2011 ông Vũ Mình Hồng phó chủ tịch UBND phường Nam Đồng và tổ công tác GPMB quận Đống Đa tiến hành lập biên bản điều tra, xác minh các số liệu về đất thu hồi, tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất GPMB thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sống Lừ” Phường Nam Đồng, quận Đống Đa: Địa chỉ nơi GPMB số 71 ngách 195 Xã Đàn 2, mới 163 Xã Đàn phường Nam Đồng; Chủ sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản trên đất là ông Đỗ Đức Sơn. Nguồn gốc các loại giấy tờ về quyền sử dụng: Chủ nhà không hợp tác điều tra, không cung cấp bất cứ giấy tờ gì, không ký xác nhận biên bản, tổ công tác lập biên bản theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên địa chính Hà Nội đo 19/5/2009 và xuất hồ sơ ngày 1/12/2010 (Bút lục số 288,289).

Ngày 28/3/2011 UBND phường Nam Đồng căn cứ vào biên bản điều tra, xác minh của tổ công tác đã được chủ hộ ký xác nhận và các tài liệu khác có liên quan. Xác nhận: Chủ sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản trên đất là của ông Đỗ Đức Sơn; địa chỉ nơi GPMB số 71 ngách 195 Xã Đàn 2, tổ 65 phường Nam Đồng; nguồn gốc: Căn cứ QĐ số 1837/QĐ – UB ngày 15/5/2006 của UBND quận Đống Đa, V/V phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn và vợ Nguyễn Thị Mền tại địa chỉ 71/195 ngõ Xã Đàn 2 để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1, diện tích còn lại sau GPMB 37,6m2. Hiện đang sử dụng 48,6m2 đất vẫn do quân đội quản lý chưa bàn giao sang địa phương (bút lục 298).

Ngày 28/10/2011 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa căn cứ biên bản điều tra, xác minh của tổ công tác và biên bản xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND phường Nam Đồng, lập phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất cho ông Đỗ Đức Sơn, địa chỉ GPMB : 71 ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Ngày 1/12/2011 UBND Đống Đa ban hành quyết định số 6189/QĐ – UBND thu hồi 19,7m2 đất do hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn đang quản lý sử dụng tại địa chỉ 71 ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Ngày 2/12/2011 UBND quận Đống Đa ban hành quyết định số 6209/QĐ – UBND phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất hộ ông Đỗ Đức Sơn địa chỉ số 71/ ngách 195/ ngõ Xã Đàn 2 – phường Nam Đồng – Đống Đa.

Theo quy định của pháp luật: UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kế nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND cấp xã, UBMTTQ Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB tổ chức vận động thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Ngày 18/12/2015 trong buổi họp báo với phóng viên nhiều cơ quan báo chí về việc ai đứng sau vụ “Giả mạo chữ ký người dân” trong hồ sơ GPMB tại 71 ngách 195 Ngõ Xã Đàn 2. Ông Trương Thế Khôi trưởng ban bồi thường GPMB quận Đống Đa thừa nhận “Chúng tôi chỉ biết là có người ký hộ, nhưng không thể biết là ai ký vì lúc đó đông người”. Tiếp đến ngày 2/3/2016 UBND quận Đống Đa tiếp tục họp báo với phóng viên nhiều cơ quan báo chí, ông Nguyễn Hoàng Giáp – phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa tiếp khẳng định một lần nữa là có người đã ký tên vào ô chủ sử dụng đất.

Trong toàn bộ hồ sơ GPMB và các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gia đình ông Đỗ Đức Sơn và các văn bản thông báo khác đều ghi rõ địa chỉ nơi GPMB là số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, tổ 65 phường Nam Đồng, quận Đống Đa và tuyệt đối không có số nhà mới 163 phố Xã Đàn như ghi trong bút lục (288, 289).

Và cũng theo quy định của pháp luật trường hợp hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, không ký xác nhận biên bản như ghi trong bút lục (288, 289) thì Chủ tịch UBND quận Đống Đa phải ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Nhưng trong hồ sơ GPMB hộ ông Đỗ Đức Sơn không có quyết định kiểm đếm bắt buộc và cũng không có quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Như vậy từ các bằng chứng nêu trên có đầy đủ căn cứ khẳng định bút lục số (288, 289) biên bản điều tra, xác minh ngày 01/3/2011 của UBND phường Nam Đồng, (bút lục 276) hồ sơ kỹ thuật thửa đất ngày 01/12/2010 là hồ sơ giấy tờ có dấu hiệu bị làm giả.

Đến đây dư luận đặt ra nghi vấn việc thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc có dấu hiệu sử dụng hồ sơ, tài liệu bị làm giả để xét xử nhằm động cơ mục đích gì?

Báo Điện tử tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Xem thêm: Thông tin Hà Nội cưỡng chế công trình 163 Xã Đàn

Hoàng Pháp

  • Xin chờ trong giây lát...