Hà Nội không tăng học phí năm học 2020-2021

Cập nhật: 14:59 | 08/07/2020
Tại kỳ họp 15 HĐND Thành Phố Hà Nội, thay mặt UBND Thành Phố Hà Nội ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày tờ trình đề nghị HĐND Thành Phố xem xét quy định mức thu học phí đối với giáo dục năm 2020-2021.
ha noi khong tang hoc phi nam hoc 2020 2021
Ông Chử Xuân Dũng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tại hội nghị 92/92 đại biểu có mặt đã thống nhất thông qua đề xuất mức thu học phí năm 2020-2021 sẽ giữ nguyên như năm học trước.

UBND Thành Phố Hà Nội cho biết, năm 2019-2020 do tác động bởi dịch covid-19, tình trạng thiếu việc làm, không có việc làm, mất việc gia tăng, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng khiến khả năng đóng góp của một số bộ phận cha mẹ gặp khó khăn.

Tờ trình nêu rõ việc giữ nguyên học phí nhằm chia sẻ khó khăn, phù hợp với chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Theo tờ trình năm 2019-2020 các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) thực hiện thu phí theo quy định tại NQ số 06/2019/NQ-HĐND ngày 8/7/2019.

Mức thu học phí năm 2019-2020 đối với giáo dục mẫu giáo (không bao gồm trẻ 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT có mức thu học sinh thành thị là 217.000đ/tháng, học sinh nông thôn 95.000đ/tháng, học sinh miền núi 24.000đ/tháng.

Đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS mức thu thành thị là 155.000đ/tháng thấp nhất với học sinh miền núi là 19.000đ/tháng.

Các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách không bị ảnh hưởng vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí theo quy định.

Do không tăng học phí của các cấp theo lộ trình nên ngân sách Thành Phố phải đảm bảo tương ứng khoảng 199 tỉ đồng.

Quang Thành

  • Xin chờ trong giây lát...