Hà Nội khắc phục tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông

Cập nhật: 10:54 | 05/06/2020
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND Thành phố đã phê duyệt 5 quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông: Bùi, sông Đáy trên địa bàn xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ; sông Đáy trên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai và xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ; sông Đà trên địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì; sông Bùi trên địa bàn các xã Tốt Động, Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Thời gian qua đã có nhứng sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy trên địa bàn xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ đã làm nhiều bụi tre, cây cối, vật kiến trúc của 18 hộ dân đã bị sạt trượt xuống sông, làm nứt và đổ nghiêng khoảng 125m kè đá bờ sông tại khu vực khuôn viên đình Lưu Xá, xã Hoà Chính; Sự cố sạt lở bờ sông Bùi tại xã Tốt Động, Quảng Bị, huyện Chương Mỹ; Sạt lở đê tả sông Bùi đoạn qua địa phận xã Tốt Động:trên tuyến xuất hiện 06 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm có chiều dài từ (10 đến 50m), chiều sâu cung sạt từ (1 đến l,5m) tạo thành vách thẳng đứng. Hiện tượng sạt lở đã làm sụp đổ công trình phụ nhà ông Hà Huy Duấn sát bờ sông; Sạt lở bờ tả mái thượng lưu đê tả sông Bùi tại thôn 5 xã Quảng Bị:Sạt lở phía thượng lưu từ đầu cầu Đầm Mơ đến giáp kè cũ Đông Quang, xã Quảng Bị dài khoảng 300m, xuất hiện 02 cung sạt dài khoảng 50m, chiều sâu từ (1 đến 1,5m), cung sạt ăn sâu vào thân đê làm nứt, vỡ mặt đường bê tông trên mặt đê gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của 20 hộ dân trong khu vực; Sự cố sạt lở bờ sông Đáytrên địa bàn xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ: Sạt từ vị trí cuối kè Nguyễn Trãi cũ đến nhà ông Nguyễn Văn Ca, chiều dài khoảng 500m, ảnh hưởng đến khoảng 50 hộ dân; các cung sạt nối tiếp nhau tạo vách thẳng đứng, hàm ếch dưới chân mái bờ sông. Tại xóm 6-8, sạt lở xảy ra từ Bãi Yến đến giáp đầu kè Văn Võ 6-8 chiều dài khoảng 400m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ dân ven sông; Sự cố sạt lở bờ sông Đáytrên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai: Cung sạt có chiều dài 30m. Đỉnh cung sạt cách mặt đê điểm gần nhất khoảng 2m; vị trí cung sạt nằm trong ao phía thượng lưu đê có chiều dài khoảng 200m; Sự cố sạt lở bờ sông Đàtrên địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì: Vị trí từ bến phà cũ đến gốc Gạo thuộc địa bàn thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa: Chiều dài sạt lở khoảng 655m, đây là khu vực có 15 hộ dân với 52 nhân khẩu đang sinh sống lâu đời ở bài sông.Các vị trí sạt lở có diễn biến xấu và đang có xu hướng phát triến mở rộng, một số vị trí sạt lở cách nhà dân từ (3 đến 5)m gây nguy hiểm cho các hộ dân trong khu vực.

Diễn biến sạt lở đang phức tạp, uy hiếp đến an toàn các tuyến đê nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân gần khu vực sạt lở. Để tăng cường các biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn công trình và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, UBND Thành phố chỉ đạo:

Giao UBND huyện Chương Mỹ, UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Ba Vì: ngăn không cho người dân vào khu vực sạt lở; kịp thời tuyên truyền, thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng phạm vi nguy cơ sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố để người dân biết chủ động phòng tránh; hạn chế tàu thuyền qua lại khu vực sạt lở và bố trí cán bộ trực theo quy định.Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Chỉ đạo UBND các xã Hoà Chính, Tốt Động, Quảng Bị, Văn Võ (Chương Mỹ), xã Yên Sơn (Quốc Oai), xã Thái Hòa (Ba Vì) phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão xây dựng phương án, tổ chức xử lý giờ đầu, sẵn sàng ứng phó sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, không để sự cố phát triển thêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình đê điều và các hộ dân sinh sống trong các khu vực sạt lở.

 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng vị trí sạt lở và phạm vi sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ sạt lở; cảnh báo và đặt biển báo sự cố; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biễn sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố. Chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Chương Mỹ, UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Ba Vìtheo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; xây dựng và thực hiện phương án xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; báo cáo theo quy định.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp UBND huyện Chương Mỹ, UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Ba Vìthông báo rộng rãi tình trạng khẩn cấp trên.

Đề nghị các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, Cổng Thông tin điện tử Thành phố thông tin, cảnh báo về tình trạng khẩn cấp trên để nhân dân biết chủ động phòng tránh.

Cùng với các biện pháp phòng chống là các biện pháp khắc phục sự cố khẩn cấp:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: làm chủ đầu tư, thực hiện dự ánXử lý cấp bách sự cố sạt lở các bờ sông bằng nguồn ngân sách Thành phố.Phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ nghiên cứu tính toán khớp nối các dự án xử lý cấp bách trên tuyến đê tả Bùi với dự án “Nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy trên địa bàn huyện Chương Mỹ” do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư để đảm bảo yêu cầu chống lũ sông Bùi và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất tham mưu UBND Thành phố cân đối bố trí vốn để thực hiện dự án khi đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định./.

 

PV (t/h)