Hà Nội: kết quả 01 năm triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn Thành phố

Cập nhật: 12:09 | 17/09/2020
Thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 30 huyện, quận, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau 01 năm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn Thành phố đạt được một số kết quả sau:

Theo đó, tổng số lượt cơ sở được thanh kiểm tra: 64.130 cơ sở, số cơ sở vi phạm: 10.318 cơ sở (16,1%), số cơ sở bị phạt tiền: 5.351 (8,3%), số tiền phạt: 10.884.815.000 đồng, nhắc nhở không xử phạt 4.963 cơ sở. Cụ thể:

Kết quả thanh tra chuyên ngành từ 10/7/2019 đến 10/7/2020: Tổng số cơ sở được thanh tra: 8.119 cơ sở, số cơ sở vi phạm 2.050 cơ sở (25,2%), xử phạt 2.050 cơ sở (25,2%), số tiền phạt 3.768.199.000 đồng.

Kết quả kiểm tra ATTP từ 10/7/2019 đến 10/7/2020: Tổng số lượt cơ sở được kiểm tra: 56.011 cơ sở, số cơ sở vi phạm 8.268 (14,8%), số cơ sở xử phạt 3.301 cơ sở (5,9%), số tiền phạt 7.116.616.000 đồng.

Kết quả thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận, huyện, thị xã: Tổng số cơ sở được thanh tra: 1.516 cơ sở, xử phạt 465 (30,7%) cơ sở, số tiền phạt 1.720.000.000 đồng. Kết quả thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến xã, phường, thị trấn: Tổng số cơ sở được thanh tra: 6.603 cơ sở, xử phạt 1.585 cơ sở (24,0%), số tiền phạt 2.047.869.000 đồng.

Lỗi vi phạm chủ yếu: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang; vi phạm về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm; Cống rãnh thoát nước khu vực chế biến ứ đọng; không được che kín. Không thực hiện lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, khu vực sơ chế, chế biến có côn trùng, động vật gây hại. Nhãn mác chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

Hiệu quả trong quá trình triển khai thanh tra: đã tăng hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP của UBND quận, huyện, xã, phường. Có thêm công cụ mạnh và lực lượng chuyên ngành để quản lý ATTP. Lãnh đạo chính quyền thực sự quan tâm và thấy được trách nhiệm của mình cũng như nắm được tình hình thực trạng ATTP trên địa bàn. So sánh với trước khi tiến hành thí điểm thanh tra (từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019): Số lượng lượt cơ sở được thanh kiểm tra khi triển khai thí điểm ít hơn. Tỷ lệ trung bình các cơ sở vi phạm là tương đương (16%) nhưng tỷ lệ số cơ sở vi phạm bị xử phạt tiền tăng lên (3,3% lên 8,3%), số tiền phạt tăng lên, đặc biệt với tuyến xã, phường. Huy động tại chỗ lực lượng có chức năng nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra ATTP theo kế hoạch và đột xuất để giải quyết vấn đề nóng về ATTP. Kiến thức về ATTP, ý thực thực hiện theo đúng quy trình của cuộc thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng làm công tác quản lý, thanh tra được nâng cao. Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong thanh tra chuyên ngành ATTP cao hơn, mạnh hơn so với kiểm tra ATTP thể hiện tính răn đe, sự nghiêm khắc trong quá trình thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm. Qua kết quả thanh tra cho thấy thanh tra chuyên ngành ATTP đạt hiệu quả tại tuyến quận, huyện tuyến phường đặc biệt là tuyến quận, tuy nhiên với tuyến xã, thị trấn, đặc biệt là các xã phát triển nông nghiệp là chính còn hạn chế. Do thời gian thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP xuất hiện dịch bệnh COVID-19 các lực lượng tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cần tập trung phòng chống dịch bệnh nên kết quả thanh tra chuyên ngành chưa phản ánh được hết hiệu quả của việc thí điếm thanh tra chuyên ngành ATTP.

Về cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, đã thực hiện nghiêm túc hơn các quy định của nhà nước về ATTP, chủ động đăng ký xin xác nhận kiến thức, đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP,... tự giác khắc phục các tồn tại sau khi thanh kiểm tra. Các điều kiện ATTP của các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm đã có chuyển biến rõ nét hơn, cơ sở nhận thức phải có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ và thường xuyên các quy định về ATTP.

Về nhận thức của người dân: hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP nhận được sự ủng hộ cao của người dân. Người dân đã có phản ánh các cơ sở có dấu hiệu vi phạm tới lãnh đạo phường, xã.

Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm Tết Trung thu từ ngày 15/9 -7/10/2020

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc “đảm bảo an toàn thực phẩm Tết trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020”, ngày 14/9/2020, UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc thành lập 4 Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020; tiến hành kiểm tra từ ngày 15/9-7/10/2020 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát; Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm sản xuất bánh trung thu, nhân bánh trung thu; Bao bì chứa đựng trực tiếp bánh trung thu..; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tổng hợp kết quả kiểm tra, các đề xuất, kiến nghị báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố để tập hợp báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố và sơ, tổng kết thực hiện Kế hoạch.

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...