Hà Nội: đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính

Cập nhật: 12:11 | 17/09/2020
Thành phố đã ban hành các Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, công bố Danh mục TTHC, các quy trình giải quyết nội bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên một số lĩnh vực: Ngoại vụ (thông qua 03 phương án đơn giản 03 TTHC), Văn hóa và Thể thao (công bố 112 TTHC), Giao thông Vận Tải (công bố danh mục 06 TTHC lĩnh vực đường bộ), Tài chính (công bố danh mục 12 TTHC) , Tài nguyên và Môi trường (phê duyệt 30 quy trình giải quyết nội bộ TTHC).

Tính đến 31/8/2020, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố (không bao gồm các đơn vị hiệp quản) là: 1813 TTHC. Tổng số TTHC đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 của Thành phố là 1.720 TTHC; tổng số DVCTT mức 3, 4 của Thành phố đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là: 1.671/1.720 TTHC (bao gồm các DVCTT của Bộ, ngành và các đơn vị tự triển khai), đạt tỉ lệ 97%, trong đó, DVCTT mức độ 3 là: 1227 TTHC; DVCTT mức độ 4 là: 444 TTHC. Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Kết quả, đã sáp nhập Ban Quản lý dự án (quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp; sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giảm từ 21 trường còn 10 trường, giảm 11 trường (đạt tỷ lệ 52,4%), phương án sắp xếp các cơ sở bảo trợ xã hội (từ 12 cơ sở còn 05 cơ sở, giảm 07 cơ sở, tỷ lệ 58,3%); sắp xếp, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đổi tên và quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn từ Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Hà Nội sang Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...