Giữ nguyên thời hạn GPLX là đúng

Cập nhật: 19:08 | 03/09/2020
Ngày 26/8/2020, theo 1 Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT): Sẽ giữ nguyên thời hạn Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, trong nội dung dự thảo Luật “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, được dư luận nhân dân tán thành.    

Tôi cho rằng Luật Giao thông đường bộ hiện hành, cũng chỉ quy định GPLX không thời hạn bao gồm các hạng nào (trong Điều 59, khoản 2). Và GPLX có thời hạn bao gồm các hạng nào (trong Điều 59, khoản 4). Chứ chẳng cần thiết phải quy định cụ thể, chi tiết GPLX có thời hạn 5 năm với các hạng nào, hay 10 năm với các hạng nào.

Bởi vì những quy định cụ thể, chi tiết thời hạn GPLX, thuộc cơ quan chức năng chuyên môn ban hành thành văn bản thực hiện dưới Luật Giao thông đường bộ (hiện hành).

Giấy phép lái xe là chuẩn

Ngoài ra, nếu dự thảo tên gọi Luật “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, nghe vừa không chuẩn, vừa trúc trắc dài dòng. Vì thuật ngữ “bảo đảm” mới chuẩn. Chứ không dùng thuật ngữ “đảm bảo” trong các văn bản giấy tờ quan trọng. Còn chỉ cần tên gọi ngắn gọn xúc tích, không dài dòng: “Luật Trật tự an toàn giao thông”; đã bao hàm bảo đảm (trật tự an toàn giao thông).

Về tên gọi “Bằng lái xe” cũng “sai” trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. Do từ những năm 90 Thế kỷ trước, ở nước ta đã sử dụng GPLX (thay thế Bằng lái xe). Điều này đồng nghĩa với “Bằng lái xe” đã bỏ, không dùng từ 1/4 Thế kỷ nay rồi.

Sở dĩ cơ quan chức năng ở nước ta và nhiều nước khác không cấp Bằng lái xe mà cấp GPLX, vì Bằng không thể có thời hạn. Thí dụ bằng TS, BS, KS… không có thời hạn (TS, BS, KS… 5 năm hay 10 năm). Vậy chả lẽ riêng “Bằng lái xe cơ giới đường bộ” lại có thời hạn (5 năm, hay 10 năm) - không giống ai. Thế nên (cơ quan chức năng) cấp GPLX. Không cấp Bằng lái xe.

Nguyễn Thành Lập

  • Xin chờ trong giây lát...