Giảm “người Nhà nước” - mới là cần thiết nhất

Cập nhật: 20:12 | 16/07/2020
Từ những năm đầu thập niên 70 của Thế kỷ XX, tôi đã được nhận vào biên chế Nhà nước. Tôi còn nhớ lúc bấy giờ, mẹ tôi rất mừng và bảo tôi: “Con đã là người Nhà nước”. Bởi vì những năm ấy, Kinh tế Quốc doanh là chủ đạo. Thế nên “là người Nhà nước” vinh dự lắm.    

Còn bây giờ, Kinh tế Tư doanh (Tư nhân) đã phát triển song hành với Kinh tế Quốc doanh và đang tiến tới, sẽ chiếm đa số trong thành phần Kinh tế Quốc gia. Đó là xu thế đúng với thực tế, có hiệu quả rõ rệt đối với nền Kinh tế các nước như: Nga, Trung Quốc… đã trải qua 1 thời sai lầm, “ấu trĩ”, quan liêu, không tưởng, duy ý chí về Kinh tế Quốc doanh chủ đạo.

Điều này sẽ ảnh hưởng, chi phối và đồng nghĩa với “người Nhà nước” so sánh với “người Tư nhân” không còn sự cách biệt, chẳng còn “quan trọng lắm, ghê gớm lắm” như ngày xưa nữa. Không những thế, tổ chức biên chế giảm hẳn “người Nhà nước” - mới là cần thiết nhất hiện nay.

Chứ theo như Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 hiện hành; mặc dù sẽ không còn chế độ “biên chế suốt đời”; song vẫn chưa giải quyết được vấn đề giảm “người Nhà nước”.

Thậm chí trong Nhân dân còn có dư luận “vui tiêu cực” cho rằng: Không còn “biên chế suốt đời”, hay “phải hối lộ suốt đời”. Vì hết hợp đồng cũ; Viên chức muốn được ký hợp đồng mới - tiếp theo không loại trừ là lại “phải hối lộ để được ở lại trong biên chế”…

Trở về vấn đề giảm “người Nhà nước” - mới là cần thiết nhất; tôi cho rằng trước tiên ở Nước ta cần xúc tiến thực hiện vĩ mô giảm hẳn số Bộ (trực thuộc Chính phủ) mà Quốc Hội cũng đang đề cập; giảm số Tỉnh, Thành phố (trực thuộc Trung ương và Chính phủ).

Chúng ta có thể tham khảo: Nước Mỹ (350 triệu Dân), có 11 Bộ. Trung Quốc (với diện tích rộng gấp hơn 29 lần nước ta), có 33 Tỉnh, Thành phố và Đặc khu trực thuộc Trung ương. Còn Việt Nam với Dân số dưới 100 triệu; diện tích nhỏ hơn diện tích Trung quốc chia cho 29; nhưng có tới 18 Bộ, cùng 4 cơ quan ngang Bộ và 64 Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, những Bộ nào có nhiều phần việc liên quan hữu cơ với nhau, nên sáp nhập lại.

Bỏ biên chế suốt đời sẽ là bước ngoặt để giảm "người nhà nước"

Thí dụ cụ thể 3 Bộ: Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa thể thao và du lịch (có nhiều phần việc liên quan hữu cơ). Trong thông tin, đương nhiên có truyền thông và không thể tách rời: Thông tin - tuyên truyền - giáo dục. Trong giáo dục, đương nhiên có đào tạo và nhất thiết có giáo dục văn hóa. Và văn hóa quá gần gũi với du lịch. Vì vậy nên sáp nhập thành một Bộ Thông tin, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Bộ Y tế liên quan sức khỏe con người, nên thêm chức năng quản lý thể thao, thành Bộ Y tế và thể thao.

Các Tỉnh diện tích dưới 1000 km2 (chưa bằng 1/10 diện tích Tỉnh Thanh Hóa – 11.120,6 km2); Dân số dưới 1500000 người; điều kiện địa hình thuận lợi, không khó khăn hiểm trở; văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán tương đồng với các tỉnh ráp ranh; nên sáp nhập lại (với các tỉnh giáp ranh).

Nếu các Bộ, cũng như các Tỉnh có thể sáp nhập như nêu trên, sẽ giảm được rất nhiều biên chế cán bộ, công chức, viên chức ăn lương Nhà nước. Đừng sợ họ thất nghiệp; trên cơ sở hỗ trợ 1 phần kinh phí cho những người dôi dư đi tìm nơi làm việc mới, từ “người Nhà nước” thành “người Tư nhân” như đã nêu ở phần đầu.

Đặc biệt chúng ta đừng sợ dôi dư, thừa Bộ trưởng, hay thừa Chủ tịch UBND Tỉnh… để giảm hẳn “người Nhà nước” - mới là cần thiết nhất hiện nay.

Nguyễn Thành Lập

  • Xin chờ trong giây lát...