Giải quyết trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú

Cập nhật: 10:09 | 21/09/2019
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc.

Dự thảo nêu rõ các trường hợp được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú. Theo đó, người chấp hành án được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú nếu đảm bảo các yêu cầu sau: Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Thi hành án hình sự

Có lý do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú thuộc một trong các trường hợp sau: Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển đến nơi khác; chuyển đến ở với vợ hoặc chồng sau khi kết hôn; chuyển đến sinh sống cùng cha, mẹ, ông, bà, con cái để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp cha, mẹ, ông, bà, con cái bị bệnh hiểm nghèo; các trường hợp đặc biệt khác, báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an quyết định.

Việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phải đảm bảo yêu cầu về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; có lợi cho công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và việc ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng của người chấp hành án.

giai quyet truong hop nguoi chap hanh an thay doi noi cu tru

Ảnh minh họa

Giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án

Công an cấp xã nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án (nơi đi) hướng dẫn người chấp hành án viết đơn xin thay đổi nơi cư trú gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ lý do xin thay đổi nơi cư trú, có xác nhận của Ủy ban nơi đi và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xin đến cư trú (nơi đến).

Công an cấp xã nơi đi tiếp nhận đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Công an cấp xã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đi báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú, kèm đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi phải tiến hành xác minh và xem xét, quyết định hoặc báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an xem xét, giải quyết.

Căn cứ kết quả xác minh hoặc ý kiến của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ra quyết định về việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú và gửi quyết định đó cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đi. Quyết định về việc giải quyết người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ đồng ý hay không đồng ý cho người chấp hành án thay đổi nơi cư trú; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong quá trình thực hiện xác minh thông tin phục vụ giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...