Gia Lai: 15 năm thực hiện Nghị quyết 24 TW về công tác dân tộc

Cập nhật: 08:00 | 18/05/2019
Sáng 17-5, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc. 

Báo cáo tại hội nghị cũng như thảo luận, góp ý của các đại biểu đều khẳng định, các chính sách liên quan về công tác dân tộc được các cấp ủy, chính quyền tập trung nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu để ưu tiên đầu tư hỗ trợ những nơi khó khăn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nhất là các làng, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

gia lai 15 nam thuc hien nghi quyet 24 tw ve cong tac dan toc
Quang cảnh hội nghị.

Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 10,04%; vấn đề dân di cư tự do cũng được bố trí, sắp xếp, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Đời sống văn hóa được nâng lên, có 106/222 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, trường mầm non, tiểu học và THCS; mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được kiện toàn, củng cố; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số được chú trọng…

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, nhận thức của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác dân tộc được nâng lên rõ rệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình về công tác dân tộc được các cấp, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...