Đưa phương án phá sản ngân hàng yếu kém vào luật

Cập nhật: 17:52 | 10/04/2017
Dự thảo luật mới của Ngân hàng Nhà nước đề cập tới phương án cho phá sản ngân hàng thương mại yếu kém.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng dự thảo Luật Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu, trong đó quy định các phương án sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản... tổ chức tín dụng yếu kém và cho phép bán nợ xấu với giá thấp hơn giá trị sổ sách.

Theo NHNN, hệ thống các tổ chức tín dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế do khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu chưa hoàn thiện. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3%, nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại về quy mô.

dua phuong an pha san ngan hang yeu kem vao luat
Dự thảo luật mới của Ngân hàng Nhà nước đề cập tới phương án cho phá sản ngân hàng thương mại yếu kém.  Ảnh: Đất Việt.

Để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong dự thảo luật mới, NHNN đề xuất các phương án xử lý gồm phương án phục hồi; phương án xử lý pháp nhân (sáp nhập, hợp nhất, bán toàn bộ vốn điều lệ, giải thể, phá sản); phương án chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (NHNN nhận chuyển giao bắt buộc hoặc chỉ định TCTD nhận chuyển giao bắt buộc).

Trong trường hợp phá sản, trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả và cơ chế xử lý đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được từ ngân sách nhà nước.

Việc chi trả tiền gửi cá nhân trong trường hợp này không bao gồm tiền gửi của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn và những người có liên quan...

Ngoài ra, dự thảo luật này còn có những quy định hoàn toàn mới như quy định về phát hiện và xử lý TCTD được kiểm soát đặc biệt; đánh giá thực trạng và xây dựng phương án xử lý TCTD được kiểm soát đặc biệt; TCTD được kiểm soát đặc biệt được xem xét áp dụng một hoặc một số các biện pháp hỗ trợ; quy định về bán nợ có tài sản bảo đảm đang bị kê biên, hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng...

Nhằm đảm bảo nguồn nhân sự có chất lượng tham gia xử lý TCTD yếu kém, dự thảo nêu rõ cán bộ, công chức, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, người của TCTD được NHNN chỉ định tham gia thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt không chịu trách nhiệm về kết quả của việc thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt, trừ trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo luật này.

  • Xin chờ trong giây lát...