Dự thảo về chống tin nhắn rác

Cập nhật: 14:12 | 09/08/2019
Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo và lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Dự thảo nêu rõ biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác SMS gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán, mẫu tin nhắn rác. Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác. Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn. Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác. Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tin nhắn rác.

Biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet là: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán, mẫu tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet. Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet.

du thao ve chong tin nhan rac

Ảnh minh họa

Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Theo dự thảo, hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành theo đầu số 456 (đối với tin nhắn SMS). Hệ thống phản ánh thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành.

Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo quy định.

Người dùng có thể chuyển tiếp tin nhắn rác tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo. Người dùng có thể chuyển tiếp thư điện tử rác, bản ghi âm cuộc gọi rác tới hệ thống phản ánh thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Về điều phối ngăn chặn, xử lý thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi rác: Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng, hệ thống thư điện tử; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu điều phối ngăn chặn, xử lý thư điện tử rác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều phối ngăn chặn, xử lý thư điện tử, tin nhắn rác, cuộc gọi rác (cơ quan điều phối). Danh sách số điện thoại không nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo là tập hợp số điện thoại mà người sở hữu số điện thoại đó đã đăng ký không nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

P.V (Tổng hợp)

  • Xin chờ trong giây lát...