Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của đảng

Đôi điều về tiêu chuẩn nhân sự, cần áp dụng khi bầu Đại biểu dự Đại hội XIII

Cập nhật: 19:33 | 01/05/2020
Ngày 23/4/2020 vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng; Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn Quốc. Trong đó có nội dung quan trọng: Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng trình bày vấn đề Nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Toàn Quốc khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng Cộng sản Việt Nam.    
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt  phương hướng công tác nhân sự của đảng

Dư luận Nhân dân cho rằng, vấn đề Nhân sự cho Đại hội XIII, chính là Ban Chấp hành Trung Đảng, cơ quan Lãnh đạo cao nhất của Đảng. Thế nên Nhân sự (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XIII) không ở đâu xa; vì Nhân sự không thể nằm ngoài danh sách các Đại biểu đi dự Đại hội XIII.

Cụ thể, toàn Quốc ta hiện nay có trên 5 triệu đảng viên. Và trên 5 triệu đảng viên sẽ theo trình tự từ Chi bộ cơ sở, đến Đảng Ủy, quận Ủy, tỉnh Ủy, Đảng Bộ, quân Ủy… bầu ra những Đại biểu đại diện trên 5 triệu đảng viên đi dự Đại hội XIII. Số lượng Đại biểu ước tính Khoảng trên dưới 2000 đảng viên.

 Và họ, những Đại biểu Đại hội XIII, sẽ tiếp thu, quán triệt ý kiến đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng trình bày trong Hội nghị Cán bộ toàn Quốc nên trên; để quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu Nhân sự và tiến hành bầu ra trên dưới 200 đảng viên, làm Ủy viên chính thức, hoặc Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Khóa XIII.

Điều này, đồng nghĩa với Đại hội Đại biểu Toàn Quốc (của Đảng) có Quyền tối cao đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi nhiệm kỳ thông thường là 5 năm. Còn trong nhiệm kỳ chỉ là các Hội nghị Trung ương, các cuộc Họp Bộ Chính trị... Cho nên, yêu cầu về chất lượng Đại biểu đi dự Đại hội luôn phải đặt lên hàng đầu, trên hết.

Và kiến nghị về Nhân sự: Yêu cầu chất lượng Đại biểu đi dự Đại hội XIII “vừa Đỏ, vừa Chuyên”. Đặc biệt, vấn đề Nhân sự không chỉ thuần túy là Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mà ngay từ khi bầu ra các Đại biểu đi dự Đại hội; các Tỉnh Ủy, Thành Ủy, Đảng Bộ… đã cần thực hiện ý kiến cỉ đạo của đồng chí TBT về Nhân sự nêu trong Hội nghị Cán bộ toàn Quốc. Hay nói cụ thể hơn, về yêu cầu, tiêu chuẩn Nhân sự cần áp dụng ngay từ khi bầu Đại biểu đi dự Đại Hội.

Thế nên, việc bầu ra các Đại biểu đi dự Đại hội XIII cần chú trọng về chất lượng, chứ không nặng về số lượng. Thậm chí, căn cứ “quy mô” đảng viên tại tỉnh Ủy được bầu 12 Đại biểu chẳng hạn; nhưng vì yêu cầu chất lượng, sẽ chỉ có thể bầu 10 Đại biểu...

Về Quy chế bầu ra trên 200 Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Khóa XIII, cần phát huy như Quy chế trong Đại hội XII. Tức là trên 200 đảng viên được bầu làm Ủy viên Trung ương (kể cả làm Ủy viên dự khuyết), nhất thiết phải nằm trong danh sách Đại biểu đi dự Đại hội XIII, để góp phần Đại hội XIII sẽ quyết định Nhân sự Khóa XIII thật sự có chất lượng.

Nguyễn Thành Lập

  • Xin chờ trong giây lát...