Điều kiện nhà ở của hộ dân cư Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt

Cập nhật: 14:28 | 13/07/2019
10 năm qua, điều kiện nhà ở của hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố.
dieu kien nha o cua ho dan cu viet nam da duoc cai thien ro ret

10 năm qua, điều kiện nhà ở của hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố.

  • Xin chờ trong giây lát...