Điện lực Hòa Bình Có giải pháp cụ thể, Tập trung thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2019

Cập nhật: 14:44 | 22/08/2019
Nhiệm vụ trọng tâmcủa Điện lực Hòa Bình là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục, trong đó tập trung cao độ nhân lực, vật lực đảm bảo cấp điện ổn định cho phụ tải.  

Ảnh minh họa

về kinh doanh điện năng

Tập trung các giải pháp để giảm tổn thất điện năng, ổn định giá bán điện bình quân và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đặc biệt phải đẩy mạnh việc cập nhật địa chỉ zalo để nhắn tin cho khách hàng, nhằm giảm chi phí chăm sóc khách hàng. Hoàn thành kế hoạch thay công tơ định kỳ, kiểm soát tốt hệ thống đo đếm điện năng.

Trong các tháng nắng nóng mùa hè các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng, chủ động cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời thông tin cho khách hàng và công luận tập trung mâng cao các giải pháp về quản lý kỹ thuật vận hành chuẩn bị sẵn sàng công cụ, dụng cụ, vật tư dự phòng để xử lý khắc phục nhanh nhất khi có sự cố bất thường trên lưới điện đặc biệt trong mùa mưa bão.

Phổ biến và quán triệt cho nhân viên vận hành sẵn sàng triển khai các phương án đã lập. Tập trung giải quyết tiêu thụ điện năng các TBA công cộng có tỷ trọng tiêu thụ điện năng cao (tiêu thụ điện năng >10%, Điện năng TT > 5000kWh/tháng): thực hiện tốt việc cân pha các TBA lệch pha lớn, các TBA điện áp thấp cuối nguồn, giảm bán kính cấp điện, rà soát dung lượng bù trên đường dây hạ thế.

Phương án giảm tiêu thụ điện năng đường dây trung áp cần tập trung cụ thể vào các đường dây có tỷ trọng tiêu thụ điện năng cao, đánh giá kết quả, phân tích nguyên nhân và đề ra các phương án để xử lý, tập trung vào các giải pháp giảm sự cố lưới điện, đảm bảo chế độ vận hành tối ưu của phương thức kết dây, đảm bảo điện áp vận hành tại thanh cái trung áp các TBA 110kV tại các biểu giờ đúng quy định.

Ảnh minh họa

Hoàn thiện hệ thống đo xa các TBA công cộng đảm bảo việc theo dõi, kiểm soát số liệu trong vận hành và kinh doanh được chính xác. Rà soát lại chỉ số tiêu thụ điện năng theo 2 phương pháp tính tổn thất (phương pháp tính theo ngày ghi thương phẩm và phương pháp tính theo số chốt 0h ngày 01 hàng tháng), chỉ ra các nguyên nhân chênh lệch chỉ số tiêu thụ điện năng.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc ghi chữ, chốt chỉ số công tơ theo đúng lịch đã được duyệt, nâng cao các biện pháp xử lý để đảm bảo tiêu thụ điện năng ở các khu vực đúng với thực tế lưới điện, tránh hiện tượng điều hòa tổn thất điện năng giữa các khu vực gây mất trọng tâm trong công tác giảm tiêu thụ điện năng. Chỉ đạo các Điện lực tăng tần xuất kiểm tra tình trạng làm việc của công tơ phát hiện và thay thế kịp thời công tơ hỏng, thay thế công tơ, máy biến dòng định kỳ đúng kế hoạch và tiến độ. Đặc biệt công tác khai báo công tơ trên hệ thống CMIS tạo thuận lợi cho các Điện lực nhanh chóng giao và nhận công tơ,

Giảm tiêu thụ điện năng các trạm có tổn thất > 10%

Giai đoạn 1: Trong tổng số 136 TBA phân phối phải thực hiện giảm tiêu thụ điện năng về dưới 10% năm 2019 có 63 TBA phân phối đã có các dự án như CQT năm 2018, 2019; các TBA còn lại cần phải đầu tư là 73 trạm. Thực hiện lập phương án giảm tiêu thụ điện năng gồm 08 danh mục với Tổng mức đầu tư 33.700 triệu đồng

Giai đoạn 2: Chương trình giảm tiêu thụ điện năng các TBA CC có tiêu thụ điện năng trên 10% năm 2020 trên cơ sở còn lại của năm 2019 còn 135 TBA, trong đó có 92 TBA phân phối đã có các dự án như CQT năm 2019,2020; các TBA còn lại cần phải đầu tư là 43 trạm. Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện lập phương án giảm tiêu thụ điện năng gồm 03 danh mục với Tổng mức đầu tư 31.800 Triệu đồng

Công tác tài chính.

Giải pháp giám sát các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch chi phí giá thành, chi phí phân phối được giao các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch được Công ty giao, hạch toán đối chiếu chi phí kịp thời trên hệ thống ERP, thường xuyên cân đối kế hoạch tài chính của đơn vị mình để có phương hướng điều chỉnh kịp thời, tránh tình trạng chi tiêu, mua sắm vượt kế hoạch.

Đơn vị cần có kế hoạch chi tiêu và kịp thời hoàn thành các công việc được giao để phân bổ chi phí đều vào các quý trong năm, tránh tình trạng chi tiêu và phân bổ dồn dập vào các tháng cuối năm làm cho báo cáo tài chính toàn Công ty hàng quý chưa phản ánh chính xác chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế. điều tiết công nợ, kế hoạch vốn. Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công và nghiệm thu thanh toán, quyết toán theo đúng tiến độ đã cam kết.

Lập kế hoạch giải ngân, kế hoạch quyết toán chi tiết tháng, quý, năm đảm bảo sát với tình hình thực hiện dự án. Rà soát tất cả các khoản công nợ tồn đọng lâu của các dự án để bố trí vốn thanh toán cho nhà thầu. Đảm bảo tiến tiến độ quyết toán báo cáo tài chính năm 2019:

Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Điện lực Hòa Bình nghiêm túc thực hiện đúng Quy trình luân chuyển chứng từ hệ thống ERP tại Công ty, quy định các mốc thời gian công việc cụ thể, phối hợp giữa các phòng chức năng Công ty trong việc cung cấp hồ sơ, chứng từ phục vụ hạch toán kế toán đảm bảo hoàn thành công tác lập báo cáo tài chính quý/năm.

Tổ chức thanh xử lý VTTB kém mất phẩm chất và tài sản không có nhu cầu sử dụng;

Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng và SCL trong năm, hoàn thành việc giải ngân dứt điểm vào cuối năm không để tình trạng dư nợ đầu tư xây dựng và SCL cuối năm cao. Bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội theo giai đoạn của tỉnh cũng nhu cầu phát triển phụ tải, quy hoạch và bổ sung điều chỉnh quy hoạch để xây dựng các phương án cấp điện chủ động kịp thời cho các phụ tải.

Ảnh minh họa

Nâng cao chất lượng lập phương án đầu tư, SCL để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư (ổn định cung cấp điện, giảm sự cố, giảm tổn thất, cấp điện linh hoạt, chống quá tải, đảm bảo chất lượng điện năng …) Tăng cường kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại hiện trường để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu đóng điện và giải ngân, quyết toán dự án theo thời hạn quy định làm cơ sở thanh toán công nợ với các nhà thầu, đảm bảo các hệ số tài chính, tăng tài sản kịp thời và đầy đủ.

Hoàn thiện và bàn giao hồ sơ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định và đúng tiến độ cho bộ phận quyết toán. Công tác sửa chữa lớn Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục SCL, đảm bảo hạch toán 50,9 tỷ theo kế hoạch được giao, 6. Các giải pháp về công tác an toàn lao động. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng công tác an toàn vệ sinh lao động, truyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong CBCNV và bà con nhân dân, học sinh các trường học khu vực có các đường dây cao áp đi qua.

Duy trì các hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để sự cố cháy nổ do lỗi chủ quan. Tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan tới lưới điện.

Công ty Điện lực Hoà Bình đã đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí quỹ đất cho các công trình điện và hỗ trợ trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng thi công các công trình điện trên địa bàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm phối hợp chỉ đạo với các Sở, ban ngành, địa phương, giải quyết các vi phạm hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh UBND các huyện, Sở kịp thời phối hợp triển khai các thủ tục trong công tác tiếp nhận tài sản lưới điện theo chỉ thị 41 của Thủ tướng chính phủ.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...