Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao

Cập nhật: 11:01 | 24/04/2020
Ngày 16/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
die u chi nh du toa n chi ngan sach nha nuoc nam 2020 cua van phong trung uong dang va bo ngoai giao
Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 20/4/2020. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết nêu rõ: Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể) của Văn phòng Trung ương Đảng: 13,094 tỷ đồng; đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể) của Bộ Ngoại giao là 13,094 tỷ đồng.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...