Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Cập nhật: 16:25 | 02/06/2020
Sáng 2/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra phương hướng nhằm đẩy mạnh phong trào trong giai đoạn 2020 – 2025.
day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cong nhan vien chuc lao dong
Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền yêu cầu các cấp Công đoàn, công nhân viên chức lao động trong tỉnh tiếp tục đưa phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 vào chiều sâu, với khí thế và tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Để đạt mục tiêu trên, Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả, trong đó quan tâm quán triệt và triển khai Luật Thi đua Khen thưởng, các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động, UBND tỉnh Tiền Giang đến các cấp Công đoàn, công nhân viên chức lao động cùng thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua rộng rãi với sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công nhân viên chức lao động, trong đó kế hoạch phải sát hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của từng tập thể, cá nhân và cụ thể hóa từng năm...

day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cong nhan vien chuc lao dong
Tọa đàm giao lưu với những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án, công trình trọng điểm của tỉnh với sự tham gia rộng rãi, tích cực của công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời phối hợp tổ chức tốt Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang, tổ chức Giải thưởng 28/7 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang và Hội nghị tuyên dương công nhân viên chức lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu hàng năm. Các cấp Công đoàn quan tâm phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới từ phong trào thi đua cơ sở nhằm tạo sự lan tỏa, thiết thực động viên phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh.

day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cong nhan vien chuc lao dong
Trao Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đã phát động công nhân viên chức, người lao động đẩy mạnh thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực cụ thể như qua các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn"... và được hưởng ứng nhiệt tình.

Đã có 22 tập thể, 891 cá nhân được khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần giúp địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó có 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng, 49 tập thể và 26 cá nhân được nhận Huân chương Lao động các hạng, 35 Cờ thi đua của Chính phủ, 275 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cũng rút ra những bài học kinh nghiệm như phong trào thi đua phải được xây dựng với mục đích, nội dung, mục tiêu cụ thể và được quán triệt đến từng công nhân viên chức, người lao động; được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn… nhất là người đứng đầu; khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, kịp thời, đúng thành tích, đối tượng…

PV