Dấu ấn FDI sau 30 năm

Cập nhật: 21:18 | 24/12/2017
Ngày 29/12/1987, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tạo ra một kênh mới huy động vốn đầu tư quốc tế. 3 thập kỷ đã trôi qua với rất nhiều đổi thay trong dòng chảy. Theo Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2017, cả nước có 24 580 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 316,91 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 170,85 tỷ USD, bằng 53,9% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

dau an fdi sau 30 nam

  • Xin chờ trong giây lát...