Đảng bộ Quận Tây Hồ tổ chức Đại hội đại biểu trù bị lần thứ VI 

Cập nhật: 14:43 | 04/08/2020
Sang nay, Đảng bộ quận Tây Hồ thực hiện tổ chức đại hội đại biểu trù bị lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong buổi Đại hội trù bị ngày 4/8, Đại hội thực hiện tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần đại biểu, báo cáo chương trình làm việc ngày thứ nhất. Buổi Đại hội trù bị đã bầu ra Đoàn chủ tích gồm 07 đồng chí, gồm đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND quận, đồng chí Trần Lan Hương, Phó chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng ban dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh- Trưởng BTG Quận ủy, đồng chí Trần Quang Đạo - Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc quận. Đoàn thư ký gồm đồng 2 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

dang bo quan tay ho to chuc dai hoi dai bieu tru bi lan thu vi
Ông Nguyễn Văn Thắng - Đoàn Chủ tịch Đại hội Quận Tây Hồ

Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Trần Thị Thu Hường thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến quy định về bầu cử trong Đảng tại Đai hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo báo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Buổi Đại hội trù bị của quận Tây Hồ diễn ra nghiêm túc, thực hiện theo đúng chương trình Đại hội của Đảng bộ quận, đồng thời tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong quá trình tổ chức Đại hội.

Quanh Thành

  • Xin chờ trong giây lát...