Đà Nẵng: Quốc hội thông qua thí điểm chính quyền đô thị, mô hình chính quyền một cấp tại Đà Nẵng.

Cập nhật: 12:59 | 22/06/2020
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thông qua Nghị quyết Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Với tỷ lệ 445/ 451 đại biểu có mặt (chiếm 92,13%) tán thành, chiều 19-6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Chính quyền đô thị một cấp

Theo mô hình này, các quận và phường của Đà Nẵng không tổ chức hội đồng nhân dân. Còn ở cấp thành phố, Đà Nẵng cấu trúc chính quyền như các tỉnh thành khác.

Việc thí điểm mô hình tổ chức chính quyền mới này sẽ bắt đầu từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Theo đó chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân quận. Ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng...

da nang quoc hoi thong qua thi diem chinh quyen do thi mo hinh chinh quyen mot cap tai da nang

Quốc hội bấm nút biểu quyết

Thí điểm mô hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật,tạm đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo.

Trước ý kiến đề nghị thực hiện thí điểm người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND để bảo đảm quyền của người dân trong việc lựa chọn người đứng đầu chính quyền địa phương, đồng thời có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực đối với Chủ tịch UBND, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc tổ chức để người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND là hình thức dân chủ trực tiếp. Để có thể áp dụng được cơ chế này, cần phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Do đó, chưa quy định nội dung này trong Nghị quyết.

Một số cơ chế đặc thù khác cho Đà Nẵng

Về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Quốc hội thống nhất không giao thành phố thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chung thành phố như đề xuất của Chính phủ nhưng Chủ tịch UBND Đà Nẵng có quyền điều chỉnh quy hoạch cục bộ đô thị.

Cụ thể, Nghị quyết quy định trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt, Thủ tướng quyết định việc phân cấp cho UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quy định và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, nghị quyết quy định, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố Đà Nẵng để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

da nang quoc hoi thong qua thi diem chinh quyen do thi mo hinh chinh quyen mot cap tai da nang
Cầu rồng tại TP. Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng được thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, được điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí,lệ phí Tòa án.

Ngân sách thành phố Đà Nẵng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định tại điều này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Quốc Thịnh

  • Xin chờ trong giây lát...