Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra

Cập nhật: 19:30 | 14/06/2019
Trước thực trạng một số công chức thanh tra vi phạm quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

Chỉ thị chỉ rõ, nguyên nhân dẫn đến việc công chức thanh tra vi phạm quy định của pháp luật là do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức thanh tra không nghiêm; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của một số cơ quan thanh tra chưa được coi trọng; việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thanh tra các quy định của pháp luật, quy chế làm việc của cơ quan, quy tắc ứng xử, những việc cán bộ công chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

chu tich tinh thanh hoa ra chi thi chan chinh hoat dong thanh tra
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

Tổ chức chặt chẽ các hoạt động thanh tra của sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra tỉnh; phân công cụ thể cán bộ, công chức có trách nhiệm thuộc tổ chức thanh tra; cán bộ, công chức giám sát hoạt động công tác thanh tra; không bố trí cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế, hiệu quả công tác thấp, vi phạm đạo đức, lối sống.

Lãnh đạo các tổ chức thanh tra cần tiếp tục nêu cao tỉnh thần trách nhiệm trong quản lý cán bộ; gương mẫu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thanh tra khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; cụ thể hóa quy định trách nhiệm khi có sai phạm trong công tác thanh tra; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Tăng cường phối hợp giữa Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng đoàn thanh tra trong việc quản lý các hoạt động thanh tra, quản lý cán bộ làm công tác thanh tra; rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức thanh tra, ưu tiên bố trí đủ số lượng và bảo đảm chất lượng cho Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện; không bố trí số cán bộ chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác thanh tra.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp với Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra để kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin có biện pháp phòng ngừa không để xảy ra vi phạm.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...