Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chấn chỉnh công tác tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn

Cập nhật: 07:00 | 15/07/2019
Trước tình trạng một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chưa làm hết trách nhiệm được giao trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã ra Công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên.

Công văn nêu rõ, trong những năm qua, việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc huy động vốn đầu tư phát triển, cải thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư từng bước đi vào nề nếp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu chủ trương đầu tư dự án, vẫn còn một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chưa làm hết trách nhiệm được giao; một số cơ quan tham gia ý kiến thẩm định còn chung chung, chưa nêu rõ chính kiến đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực do ngành, địa phương mình theo dõi, quản lý, thậm chí còn có ý kiến trái chiều giữa những lần tham gia ý kiến; tình trạng đùn đầy, né tránh trách nhiệm còn xảy ra;…

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện các quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND. Trong đó, đề cao trách nhiệm cá nhân trực tiếp chỉ đạo việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khi được cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về ý kiến của cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

chu tich tinh thanh hoa chan chinh cong tac tham muu de xuat chu truong dau tu cac du an tren dia ban
Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trong quá trình thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh.

“Nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư các dự án khi nhận được đề nghị của cơ quan chù trì thẩm định theo đúng thời gian quy định. Ý kiến tham gia phải nêu rõ quan điểm về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương minh (đồng ý hoặc không đồng ý; phù hợp hoặc không phù họp); tuyệt đối không nêu ý kiến chung chung, chuyển nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì thẩm định hoặc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm phân tích, giải trình làm rõ và đưa ra quan điểm về vấn đề đó (nêu rõ căn cứ pháp lý để đề xuất; thống nhất hoặc không thông nhất với từng cơ quan, đơn vị tham gia góp ý) để UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc thẩm định các nội dung theo quy định tại Tiết e Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 22/2018/QĐ- UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh, phải khẳng định vị trí khu đất dự kiến giao cho nhà đầu tư đã giải phóng mặt bằng hay chưa giải phóng mặt bằng, hay đã giải phóng một phần mặt bằng dự án. Trên cơ sở phân tích nguồn gốc, hiện trạng khu đất và tính chất dự án, cơ quan chủ trì thẩm định phải nêu rõ vị trí khu đất thuộc hay không thuộc đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định.

chu tich tinh thanh hoa chan chinh cong tac tham muu de xuat chu truong dau tu cac du an tren dia ban
Dự án Trung tâm thương Mại Nguyễn Kim được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận địa điểm đầu tư từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phải kiểm điểm trách nhiệm khi đề xuất lãnh đạo tỉnh này thu hồi khu đất thực hiện dự án

Trong quá trình tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát nhu cầu sử dụng đất của các dự án, chỉ tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả” nội dung công văn nêu rõ.

Đối với nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhưng không hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định hoặc chưa tập trung đầu tư hoàn thành dự án theo hồ sơ đăng ký, có biểu hiện đầu cơ đất, chờ thời cơ chuyển nhượng dự án, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; cá biệt, có trường hợp lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương để xây dựng các công trình nhà ở để bán, cho thuê, vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng… Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các ngành, địa phương, rà soát, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019.

Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thực hiện gây lãng phí nguồn lực đất đai. Một số cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu không chuẩn dẫn đến những sai phạm không đáng có, lãng phí thời gian, phiền hà cho doanh nghiệp, làm đau đầu lãnh đạo tỉnh.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...