Cho ý kiến dự án Luật Đầu tư theo phương thức công tư và Luật Thanh niên (sửa đổi)

Cập nhật: 17:26 | 20/04/2020
Sáng 20/4, sau khai mạc Phiên họp thứ 44, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Đầu tư theo phương thức công tư (PPP).

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh đến nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật song cũng đồng tình có những quy định đặc thù để khi triển khai PPP một cách hợp lý và thu hút được đầu tư.

cho y kien du an luat dau tu theo phuong thuc cong tu va luat thanh nien sua doi
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc

Về áp dụng luật và điều ước quốc tế (Điều 3), PPP liên quan đến nhiều doanh nghiệp nước ngoài, do đó phải chỉ rõ ra đâu là đặc thù, xung đột thì áp dụng điều luật nào, có dẫn chiếu. Do đó cần quy định cụ thể, chặt chẽ, từ đó đặt ra yêu cầu phải rà soát mặc dù mất nhiều thời gian.

Điều 5 về lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án PPP vẫn tiếp tục theo hướng thu gọn lĩnh vực và khẳng định nguyên tắc là chỉ những lĩnh vực đầu tư công do Nhà nước phải thực hiện nhưng doanh nghiệp không làm hoặc không đủ sức làm mới áp dụng hình thức PPP có sự hỗ trợ của nhà nước thông qua: giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư...

Về quy mô đầu tư dự án PPP (khoản 3 Điều 5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kết hợp hai phương án. Đối với dự án giáo dục y tế, dự án đầu tư ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì mức tối thiểu là 100 tỷ đồng, còn ngoài khu vực này là 200 tỷ đồng.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP (Điều 19), chỉ có 1 phương án đảm bảo vừa nâng cao trách nhiệm người thẩm định, người ra quyết định đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình chỉ điều chỉnh khi sử dụng hết nguồn dự phòng rồi mà quy mô dự án tăng thêm trên 10%, đồng thời phải có quy định mức trần...

Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhằm thu hút đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình sẽ có cơ chế chia sẻ rủi ro nhưng với điều kiện chia sẻ khi tăng, giảm kết quả sản xuất kinh doanh, hoặc giảm doanh thu khi Nhà nước thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh thì có chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý đến việc cần tiếp tục rà soát lại thêm một số điều; cân nhắc phương án do nhà đầu tư đề xuất; đề nghị có quy định quy trình tiếp nhận vấn đề quản lý Nhà nước đối với tài sản mà Nhà nước bỏ ra...

Cũng trong sáng 20/4, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

cho y kien du an luat dau tu theo phuong thuc cong tu va luat thanh nien sua doi
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (dự thảo Luật). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - cơ quan chủ trì thẩm tra, Bộ Nội vụ - cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật.

Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban đã làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan chỉnh lý lại cơ bản dự thảo Luật theo hướng: thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp 2013 về thanh niên; không quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo từng lĩnh vực để tránh trùng lặp trong hệ thống pháp luật, chỉ dành 1 điều quy định chung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Đồng thời, để nhấn mạnh trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới, dự thảo Luật bổ sung một chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm đối với bản thân thanh niên.

Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình, dự thảo Luật quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình đối với thanh niên.

Với cách tiếp cận này, dự thảo Luật đã thể chế hóa trách nhiệm của thanh niên thành các quy định pháp luật; đây là trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân thanh niên, giúp thanh niên chủ động, sẵn sàng xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Mặt khác, dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tạo điều kiện cho thanh niên phát triển bản thân để từ đó phát huy, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, dự thảo Luật thiết kế 1 chương quy định về quản lý nhà nước nhằm mục đích giao nhiệm vụ cụ thể cho Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đặc biệt là việc ban hành, tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để triển khai các chính sách đối với thanh niên được quy định trong Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra cùng phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp. Các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình thêm một số nội dung như: quy định về độ tuổi thanh niên, chính sách khai thác được trí tuệ, tinh thần xung kích của thanh niên, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về chính sách cụ thể cho các đối tượng thanh niên đặc thù, trách nhiệm các cấp các ngành, địa phương trong đối thoại với thanh niên...

PV

  • Xin chờ trong giây lát...