Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện

Cập nhật: 15:30 | 12/12/2019
Ngày 12/12 tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, giai đoạn 2015-2019, và xin ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi. 

Đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội các địa phương, bệnh viện, viện nghiên cứu, các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tham dự Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sự, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, là cơ chế tài chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

chat luong kham chua benh bao hiem y te ngay cang duoc cai thien
Ảnh minh họa.

Chính sách bảo hiểm y tế của nước ta phát triển qua nhiều giai đoạn với sự ra đời của Nghị định số 299/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 15/8/1992 ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế. Năm 1998 là Nghị định số 58/1998/NĐ-CP và năm 2005 là Nghị định số 63/2005/NĐ-CP. Sự thay đổi chính sách đáng chú ý nhất là ngày 14/11/2008, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. Luật Bảo hiểm y tế ra đời đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

“Ngày 13/6/2014, Quốc hội ban hành Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và tác động tích cực đến quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu rõ.

Với định hướng thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/10/2017 đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2025: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

Năm 2030: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Chính phủ cũng cam kết đảm bảo các nguồn kinh phí đủ để đạt được các mục tiêu đề ra của chương trình. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 là 3,3% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 giao, đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế).

Theo đánh giá, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Quỹ bảo hiểm y tế đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ hoạt động của bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chính sách bảo hiểm y tế đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo các đại biểu, thực tiễn quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện Luật. Các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật.

Công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế do năng lực, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát sinh. Một số vấn đề trọng tâm trong chính sách bảo hiểm y tế liên tục được nghiên cứu, đánh giá và có các giải pháp phù hợp với thực tiễn như: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác giám định; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế.

“Để chuẩn bị cho một giai đoạn mới, với tinh thần cầu thị, đánh giá, tổng kết thực tiễn, tổng hợp và luận giải các vấn đề vướng mắc, xem xét kinh nghiệm trên thế giới về bảo hiểm y tế, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có Nghị quyết số 20; ngày 22/5/2018, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 453/KH-BYT xây dựng dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi phù hợp với tình hình mới. Tháng 12/2018, Bộ Y tế đã thành lập Ban soạn thảo để xây dựng dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Trên cơ sở tổ chức đánh giá thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tại một số địa phương, tổng hợp các báo cáo tổng kết thực hiện Luật Bảo hiểm y tế thời gian qua của các địa phương, Bộ Y tế đã xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2019, đồng thời cũng xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi để trình bày và xin ý kiến của các đại biểu”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thông tin.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung: Khám bệnh chữa bệnh, vận chuyển, tiếp cận tuyến, cơ chế tài chính, phân bổ quỹ, thanh quyết toán. Các nội dung liên quan khác như tồn tại, hạn chế trong mở rộng quyền lợi, mất cân đối quỹ, giám định, vận hành hệ thống công tác giám định bảo hiểm y tế, công tác phối hợp của các bên liên quan, một số vấn đề thực tiễn đang nảy sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh… cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...