Chân dung Tân Chủ tịch HĐND và Tân Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 15:19 | 30/10/2020
Với số phiếu tuyệt đối, bà Hoàng Thị Thúy Lan, người vừa tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữchức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
chan dung tan chu tich hdnd va tan chu tich ubnd tinh vinh phuc
Ảnh (báo Vĩnh Phúc)

Sau kỳ đại hội Đảng thành công tốt đẹp, sáng 30/10, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra nhằm miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Vinh; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Trì, đồng thời giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Tân Chủ tich HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan đã bày tỏ cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm và đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và kết quả bầu cử theo quy định.

Đông thời, bà tân Chủ tich HĐND Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua để các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chân dung Tân Chủ tịch HĐND Tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan (sinh năm 1966)

chan dung tan chu tich hdnd va tan chu tich ubnd tinh vinh phuc
Bà Hoàng Thị Thúy Lan
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Từ 7/2004: Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
 • Tháng 12/2006: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
 • Tháng 1/2009: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, 10 tháng sau là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
 • Tháng 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
 • Tháng 5/2012: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
 • Tháng 5/2014: Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
 • Tháng 2/2015: tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
 • Tháng 4/2015: HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, họp kỳ thứ 12 (bất thường). Tại kì họp này, bà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, với 47/48 phiếu đồng ý.
 • Tháng 10/2015: Bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.
 • Tháng 3/2016: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 • 14/10/2020: tại phiên họp thứ 1, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối
 • 30/10/2020 kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, bà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Chân dung Tân Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Duy Thành: (Sinh năm 1969) 

chan dung tan chu tich hdnd va tan chu tich ubnd tinh vinh phuc
Ông Lê Duy Thành
Ông hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.ông vừa tái cử chức vụ phó bí thư tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2021-2025
 • Trước 2013, ông từng giữ các chức vụ: Cục phó Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Huyện ủy Lập Thạch.
 • Tháng 12, năm 2013: ông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Ngày 8/7/2020: tại Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, ông được bầu và tái đức cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 • 30/10/2020 kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Hoàng Nam

 • Xin chờ trong giây lát...