Tỉnh Kiên Giang:

Cần truy thu về NSNN hàng trăm tỷ đồng từ những sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ ở Phú Quốc - Kiên Giang

Cập nhật: 14:55 | 17/05/2020
Vừa qua, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011 - 2017). Tại đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra.    

Theo đó, căn cứ Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ (TTCP) yêu cầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm; Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm; Nhanh chóng đôn đốc chủ đầu tư các dự án, các tổ chức có sai phạm về tài chính đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai (gần 100 dự án chậm triển khai, do lý do khách quan (54 dự án) và lỗi chủ quan của chủ đầu tư (43 dự án)); Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư…

Trong số gần 40 dự án phải ký quỹ đầu tư, nhưng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không yêu cầu chủ đầu tư của 07 dự án đầu tư ký quỹ đảm bảo đầu tư với số tiền phải ký quỹ là gần 67 tỷ đồng và xác định thiếu số tiền phải ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định của 02 dự án với số tiền hơn 2 tỷ đồng là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 7 và Điều 8 Quy định tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang; Không yêu cầu chủ đầu tư của 03 dự án ký quỹ đảm bảo đầu tư với số tiền phải ký quỹ là trên 36 tỷ đồng và xác định thiếu số tiền phải ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định đối với chủ đầu tư của 05 dự án với số tiền trên 5.5 tỷ đồng, vi phạm Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;… Việc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không yêu cầu chủ đầu tư dự án ký quỹ đảm bảo đầu tư hoặc xác định thiếu tiền ký quỹ là một trong những nguyên nhân dẫn đến chủ đầu tư chậm triển khai đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo dự án đầu tư được duyệt…cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…

can truy thu ve nsnn hang tram ty dong tu nhung sai pham da duoc thanh tra chinh phu chi ro o phu quoc kien giang
Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc - Kiên Giang (Ảnh chú thích)

Mặt khác, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật về thuế để thu hồi về cho ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền gần 1,6 nghìn tỷ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (do Cục Thuế không phạt chậm nộp đối với một số tổ chức có hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Quản lý Thuế; tính tiền thuê đất chưa chính xác, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật, gây thất thu NSNN…); Gần 2,7 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế tài nguyên (trong đó có: Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Kiên Giang nợ hơn 1,4 tỷ đồng; Công ty CP SXTMDV Toàn Thành Tâm nợ trên 600 triệu đồng;…) và hơn 1,3 tỷ đồng tiền nợ đọng phí bảo vệ môi trường…Riêng, tại Nhà máy Xi măng Hòn Chông do Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam làm chủ đầu tư, qua thanh tra, phát hiện Công ty kê khai khố lượng đá vôi để tính phí bảo vệ môi trường chưa đúng với khối lượng thực tế khai thác, vi phạm Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP  ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, cần phải truy thu số tiền phí bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam là hơn 1,6 tỷ đồng.

can truy thu ve nsnn hang tram ty dong tu nhung sai pham da duoc thanh tra chinh phu chi ro o phu quoc kien giang
Tập đoàn Siam City Cement (Ảnh chú thích)

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cần chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế rà soát lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với tất cả các trường hợp được Nhà nước giao đất theo Luật Đất đai năm 2003, nhưng được bàn giao đất thực tế và kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai sau ngày 30/06/2014 đã được Cục trưởng Cục Thuế giảm 50% tiền sử dụng đất, để thu hồi về cho NSNN số tiền sử dụng đất được giảm sai quy định (nếu có);

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang rà soát lại hồ sơ của tất cả các trường hợp đã được Cục trưởng Cục Thuế miễn tiền thuê đất trong thời gian Xây dựng cơ bản, miễn tiền thuê đất thuộc diện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng chưa đáp ứng điều kiện để được miễn theo quy định của pháp luật, để thu hồi về cho NSNN tiền thuê đất được miễn chưa phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có);

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng được Thanh tra Chính phủ yêu cầu xin ý kiến của Bộ Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh trong việc: Đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc, nhưng hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng.

can truy thu ve nsnn hang tram ty dong tu nhung sai pham da duoc thanh tra chinh phu chi ro o phu quoc kien giang
Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc  (Chủ đầu tư: Tập đoàn Mường Thanh) (Ảnh chú thích)

Hơn thế nữa, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) đôn đốc và có biện pháp để thu hồi về cho NSNN hơn 24 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà các tổ chức có hoạt động khai thác còn nợ đọng (hơn 10 doanh nghiệp).

can truy thu ve nsnn hang tram ty dong tu nhung sai pham da duoc thanh tra chinh phu chi ro o phu quoc kien giang
Nhà máy Xi măng Hà TIên Kiên Lương (thuộc Công ty CP Xi Măng  Hà Tiên I) (Ảnh chú thích)

Đồng thời Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chậm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản của Công ty CP Xi măng Hà Tiên ICông ty TNHH Siam City; Chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, theo thẩm quyền xem xét và xử lý nghiêm nhằm chấm dứt hành vi khai thác đất sét trái phép, khai thác đá vôi vượt công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty CP Xi Măng Hà Tiên I tại Nhà máy Xi măng Hà Tiên. Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; hành vi khai thác đá vôi vượt công suất theo Giấy phép khai thác của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) tại Mỏ đá Cây Xoài – Bãi Voi, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; Căn cứ vào khối lượng vượt công suất, Bộ TNMT chỉ đạo thực hiện khấu trừ khối lượng khoáng sản vượt công suất vào trữ lượng khoáng sản đã được cấp phép và giảm thời hạn khai thác của Công ty CP Xi măng Hà Tiên I tại Mỏ đá vôi núi Trầu – núi Còm và của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) tại Mỏ đá vôi Cây Xoài – Bãi Voi tương ứng với khối lượng khoáng sản đã khai thác vược công suất, để tránh thất thoát NSNN…

can truy thu ve nsnn hang tram ty dong tu nhung sai pham da duoc thanh tra chinh phu chi ro o phu quoc kien giang
Trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh chú thích)
 (

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 602/KL-TTCP, Luật sư Vi Văn Diện (Đoàn Luật sư Hà Nội) trao đổi quan điểm: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan cần nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhằm chấn chỉnh lại toàn bộ các công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân sai phạm, thu hồi tiền thuế, tiền thuê đất, phí bảo vệ môi trường…, tránh gây thất thoát nguồn NSNN, thu hồi đất, thu hồi dự án chậm triển khai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư, chuyển giao cho chủ đầu tư khác hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, xử lý những dự án xây dựng trái phép, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, nếu có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự, cần truy cứu trách nhiệm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

can truy thu ve nsnn hang tram ty dong tu nhung sai pham da duoc thanh tra chinh phu chi ro o phu quoc kien giang
Luật sư Vi Văn Diện (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)

Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin cụ thể, chi tiết về hàng loạt những sai phạm liên quan tới bạn đọc.

Liên Minh

  • Xin chờ trong giây lát...