Cần Thơ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Cập nhật: 20:45 | 13/03/2020
Ngày 13/3, UBND thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020.
can tho phan dau hoan thanh nhiem vu xay dung nong thon moi trong nam 2020
Diện mạo huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Theo Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ Lê Văn Tính, năm 2020, thành phố phấn đấu có ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cần Thơ đặt mục tiêu 100% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Cần Thơ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành thành phố và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thành phố phối hợp với các viện, trường và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp huyện và xã. Thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình sản xuất tập trung, góp phần tạo điều kiện phát huy hiệu quả “liên kết bốn nhà” sẽ được thành phố quan tâm thực hiện. Các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả được nhân rộng, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các chính sách khuyến khích đầu tư kinh tế nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn sẽ được chuyển dịch theo hướng dịch vụ, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố sẽ phối hợp với cấp huyện, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực bảo đảm kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố thêm bền vững.

Đối với kế hoạch triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) năm 2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết: Thành phố đặt mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2020 củng cố 200 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn hiện có và phát triển mới ít nhất 60 tổ chức kinh tế tham gia Đề án OCOP, gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hợp tác xã. Thành phố đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh cho 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Đề án OCOP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Cần Thơ triển khai thực hiện đề án theo lộ trình 6 giai đoạn chính, bắt đầu bằng các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý Đề án OCOP các cấp. Sau khi thực hiện tuyên truyền, các ban, ngành hữu quan thành phố sẽ hướng dẫn, hỗ trợ người dân khởi đầu tham gia OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm cho hệ thống quản lý Đề án OCOP, thời gian đăng ký sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2020.

Từng ý tưởng sản phẩm sẽ được xem xét, lựa chọn các ý tưởng tốt nhất làm cơ sở để triển khai. Các sản phẩm sau khi phát triển hoàn thiện sẽ được các chuyên gia của Đề án OCOP tiến hành đánh giá và phân hạng theo 3 cấp: huyện, tỉnh, quốc gia nhằm thực hiện hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm theo từng cấp tương ứng, qua đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường địa phương, tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các đơn vị địa phương, sự đóng góp tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố. Hiện nay, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Cần Thơ còn phải đối mặt với nhiều thách thức do việc thu hút đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế.

Các tiêu chí nông thôn mới như bảo hiểm y tế, thu nhập của người dân, môi trường tuy đạt được nhưng chưa mang tính bền vững. Giá đầu ra, đầu vào của nông sản chưa ổn định. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu các địa phương tập trung kêu gọi và huy động nguồn lực nhân rộng các hình thức kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác), các hình thức liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...