Cà Mau phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 11:43 | 27/11/2019
Trong 5 năm tới (từ 2019-2024), tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh từ 3-4%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng 2,5 lần so với hiện nay.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới thông qua việc áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để nhanh chóng vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò của đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng trong việc hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng bào dân tộc thiểu số tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước.

ca mau phan dau giam nhanh ty le ho ngheo o vung dong bao dan toc thieu so
Làng nghề ép chuối khô truyền thống ở xã Trần Hợi ( Cà Mau) góp phần xóa đói giảm nghèo.

Cà Mau quan tâm nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích và đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề theo nhu cầu, thực hiện tốt các chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn. Tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt trên 65%, lao động đến tuổi có việc làm thu nhập ổn định đạt hơn 80%...

Mặt khác, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển cơ sở thương mại, dịch vụ, hệ thống chợ ở các xã vùng khó khăn; chủ động tìm kiếm và kết nối thị trường đầu ra cho sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của người dân vùng dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; nâng cao chất lượng dạy nghề, giải quyết việc làm theo Đề án đưa lao động của tỉnh đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020. Qua đó nhằm mở ra cơ hội và môi trường làm việc mới, phù hợp với trình độ, điều kiện của đối tượng thụ hưởng chính sách, giúp các hộ tạo ra được nguồn thu nhập cao hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Tỉnh Cà Mau hiện có 13 dân tộc thiểu số với hơn 53.200 người, dân số chiếm đông nhất là đồng bào Khmer, Hoa. Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các cấp, ngành tăng cường chỉ đạo, triển khai tốt chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, yêu cầu cấp thiết về điều kiện sống, sinh hoạt của một bộ phận hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Nhờ đó, tính đến đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 1.874 hộ, chiếm 15,58% so tổng số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau giảm bình quân từ 3-4%.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...