Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam:

Bộ Nội vụ ra quyết định giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cập nhật: 16:00 | 23/01/2020
Vào ngày 21/01/2020 vừa qua , Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 70/QĐ-BNV về việc giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, do đơn vị này đã vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội nghiêm trọng.  
bo noi vu ra quyet dinh giai the hoi chien si thanh co quang tri nam 1972

Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 21/01/2020 của Bộ nội vụ về việc giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Theo quyết định này, trước khi giải thể, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng trị năm 1972 phải thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có); giải quyết tài sản, tài chính và các thủ tục giải thể Hội theo quy định của pháp luật về quản lí, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan và điều lệ Hội.

Chủ tịch Hội và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật và điều lệ Hội về việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội.

Hội có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt hoạt động sau khi đã hoàn thành quyết định giải thể Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Trước đó, ngày 28/11/2019, Bộ Nội vụ có thông báo kết quả kiểm tra hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Căn cứ Thông báo trên, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội nghiêm trọng.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...