Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020-2021

Cập nhật: 15:38 | 28/08/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết qua công tác thanh tra kiểm tra thực tế, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa quyết liệt thực hiện theo đúng quy định về khoản thu đầu năm học.
bo giao duc va dao tao de nghi chan chinh cac khoan thu dau nam hoc 2020 2021
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc xử lý nghiêm tình trạng lạm thu, trong trường hợp tổ chức học trực tuyến thì mức thu học phí không vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định 86 của Chính phủ.

Cụ thể, về học phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch COVID-19. Mức học phí được quy định dựa trên căn cứ vào trần học phí năm học 2020-2021 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP). Đặc biệt, trong trường hợp trường tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn để bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan. Các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...