Bình Định: Đề án 904 - Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

Cập nhật: 16:58 | 15/06/2019
Năm 2013, Tỉnh ủy Bình Định có Quyết định số 904-QĐ/TU về việc ban hành “Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2020” của tỉnh. Đây là bước đột phá trước yêu cầu cấp thiết của công tác cán bộ. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Đề án có khá nhiều bất cập...    

Với mục tiêu tuyển chọn những cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là bước đột phá nhằm thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và tăng tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh.

binh dinh de an 904 tre hoa doi ngu can bo lanh dao cap pho so ban nganh doan the cua tinh
Quyết định 904-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Định về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo trẻ

Theo Đề án, để được xem xét bổ nhiệm, cán bộ trẻ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể: Phải tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, tập trung (có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực lãnh đạo, quản lý) đạt loại khá trở lên. Trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp hoặc đang học trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị. Ngoại ngữ, tin học đạt trình độ B trở lên. Tuổi từ 40 tuổi trở xuống đối với cả cán bộ nam và cán bộ nữ; có thời gian công tác ít nhất là 5 năm (không kể thời gian tập sự) trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Đảng, chính quyền, đoàn thể (tính từ thời điểm đề cử, bổ nhiệm). Với nguồn cán bộ tuyển chọn tại chỗ thì cán bộ trẻ được bổ nhiệm phải là những người thực sự có năng lực đã được quy hoạch chức danh cấp phó của chính các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương. Mặc khác, theo yêu cầu của Đề án, quy trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo phải đảm bảo khách quan, chặt chẽ, thật sự công tâm; chống các biểu hiện cá nhân, cục bộ địa phương và các biểu hiện tiêu cực khác.

Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Đề án đến giữa năm 2015, Bình Định đã bổ nhiệm được 7 (bảy) cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương gồm: Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án có khá nhiều bất cập, đại đa số cán bộ được bổ nhiệm chưa đáp ứng các điều kiện theo Đề án quy định như: Tốt nghiệp Đại học chỉ xếp loại trung bình; Chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với lĩnh vực lãnh đạo, quản lý; Chưa đảm bảo trình độ chính trị theo yêu cầu (có trường hợp được bổ nhiệm trước sau đó mới cử đi học cao cấp chính trị); Có trường hợp tuổi đời trên 40 tuổi… Do đó, nhiều dư luận không đồng tình vì cho là một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã lợi dụng việc triển khai thực hiện Đề án để cài cắm con cháu vào...

binh dinh de an 904 tre hoa doi ngu can bo lanh dao cap pho so ban nganh doan the cua tinh
Quy định cụ thể về Điều kiện để cán bộ trẻ được tuyển chọn bổ nhiệm theo Đề án

Trong số các cán bộ trẻ được bổ nhiệm theo Đề án, không ít trường hợp chỉ cần có một tiêu chuẩn “CỨNG” là con, cháu hay người thân một vị lãnh đạo nào đó, còn các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định lại trở thành tiêu chí “MỀM”. Người ta sẵn sàng “hợp thức hoá” với quy trình khép kín và một bộ hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm đầy đủ, không sai để “cháu nó, em nó” đủ điều kiện và đúng với vị trí được cất nhắc, bổ nhiệm…(!). Điều này dẫn đến việc thực hiện một “quy trình đúng”, khá hoàn hảo nhưng “sản phẩm” không đạt yêu cầu !

Trong công tác cán bộ, khi người đứng đầu “cầm cân” nhưng “không nảy đúng mực”, tất nhiên sẽ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc quyết định bổ nhiệm một số cán bộ không bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn. Cần phải xác định: “Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị”. Do đó, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải được thực hiện hết sức thận trọng, cần rà soát chặt chẽ, tránh chủ quan, qua loa tùy tiện…

Bảy (7) cán bộ lãnh đạo trẻ được tuyển chọn, bổ nhiệm cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể theo Đề án 904 của tỉnh Bình Định trong các năm 2014, 2015 đã không được thực hiện đúng theo nội dung Đề án đã được phê duyệt. Phần lớn các cán bộ lãnh đạo trẻ được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Đề án đặt ra.

Sự cố tình sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý mang tính chủ quan mà không quan tâm đến quá trình phấn đấu, thực tế cống hiến cũng như những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ phải chăng đang là nhân tố gây bất ổn trong tổ chức, phá vỡ kỷ cương, pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến ý chí phấn đấu, vươn lên của bộ phận cán bộ trẻ có trình độ cao được đào tạo chính quy, bài bản và nhất là gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất dần lòng tin trong quần chúng, nhân dân...

Với những thông tin có được, Tầm Nhìn sẽ tiếp tục phản ánh từng trường hợp cụ thể của các “cán bộ lãnh đạo” được “trẻ hóa” tiêu biểu, nổi bật mà dư luận đang quan tâm trong các bài tiếp theo…

Minh Nguyễn

  • Xin chờ trong giây lát...