Bình Định: Đề án 904 - Bài 2: Bất thường trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

Cập nhật: 17:00 | 04/07/2019
Mặc dù không đủ điều kiện để được tuyển chọn, bổ nhiệm vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương theo quy định tại Đề án nhưng ông Nguyễn Đình Kha vẫn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tài chính. Sau đó tiếp tục được điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn...  
binh dinh de an 904 bai 2 bat thuong trong cong tac bo nhiem luan chuyen pho bi thu thanh uy quy nhon Bình Định: Đề án 904 - Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

Bất thường trong tuyển chọn, bổ nhiệm,,,

Theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thì việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Kha giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính được ban hành với các căn cứ cụ thể: Quyết định số 904-QĐ/TU ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2020; Kết luận số 311-KL/TU ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) tại Hội nghị lần thứ 47 về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ và công tác đảng viên; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ…

Như vậy có thể khẳng định là việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Kha đã được cân nhắc khá kỹ qua nhiều cấp, được tiến hành các bước chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các điều kiện được quy định tại Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ. Tuy nhiên, chính việc căn cứ vào Đề án 904 để bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Kha giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Định đã tạo nhiều bức xúc trong dư luận vì ông Nguyễn Đình Kha được tuyển chọn, bổ nhiệm khi chưa hội đủ điều kiện theo quy định tại nội dung Đề án 904 (?!).

Ông Nguyễn Đình Kha, sinh năm 1980 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 18 tuổi (1998), sau khi học xong chương trình THPT ông theo học ngành Kinh tế đầu tư do Trường Đại học Sư phạm Quy nhơn liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở tại Quy Nhơn. Đến năm 2002, tốt nghiệp xếp loại TB khá (Trung bình khá). Năm 2003, ông Nguyễn Đình Kha được nhận vào làm việc tại Sở Tài chính. Mười (10) năm sau, vào tháng 5/2013, ông Nguyễn Đình Kha được bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng Tài chính đầu tư. Đến tháng 3/2014, bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính đầu tư; khoảng 01(một) tháng sau ông Kha được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Định.

Theo điều kiện được quy định cụ thể tại Đề án thí điểm: “Cán bộ trẻ được tuyển chọn vào vị trí lãnh đạo, quản lý phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung (có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực lãnh đạo, quản lý) loại KHÁ TRỞ LÊN”. Với Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế số hiệu: 366193, số vào sổ: ĐTQN5 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp ngày 04/10/2002 thì ông Nguyễn Đình Kha chỉ xếp loại: TB khá (Trung bình khá); Điều này đã khẳng định với điều kiện đầu tiên để được xét tuyển chọn thì không thể đưa ông Nguyễn Đình Kha vào danh sách tuyển chọn.

binh dinh de an 904 bai 2 bat thuong trong cong tac bo nhiem luan chuyen pho bi thu thanh uy quy nhon
Bằng Tốt nghiệp Đại học của Ông Nguyễn Đình Kha

Tuy nhiên, ngày 07/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định có Kết luận số 311-KL/TU và rất nhanh sau đó, ngày 08/4/2014 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Kha giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính. Việc ông Nguyễn Đình Kha được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính không theo đúng quy định về điều kiện tại Đề án thí điểm là một điều bất thường trong việc tuyển chọn khi triển khai thực hiện Đề án. Điều này dấy lên dư luận phải chăng nhờ mang mấy chữ “CÔCC” nên ông Nguyễn Đình Kha đã lọt qua “khe cửa hẹp” một cách ngoạn mục như vậy ?!

Và luân chuyển…

Theo nội dung của Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2020 thì yêu cầu cụ thể của cán bộ trẻ được tuyển chọn vào chức vụ lãnh đạo, quản lý là để đào tạo, rèn luyện và thử thách. Việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ không làm tăng thêm chỉ tiêu biên chế được giao cho từng cơ quan đơn vị khi thí điểm tăng thêm 01 chức danh cấp phó cho một số sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương của tỉnh.

Một điều kỳ lạ ! Rà soát toàn bộ nội dung Đề án không có bất cứ dòng chữ nào nói đến việc “luân chuyển” các cán bộ trẻ được bổ nhiệm theo Đề án vì cán bộ trẻ được tuyển chọn, bổ nhiệm đã được xác định là cán bộ lãnh đạo tăng thêm theo “Đề án thí điểm” không tính vào chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị. Tại khoản 8 của nội dung đề án về phần Quản lý, đánh giá cán bộ trẻ được tuyển chọn có ghi rõ: “Trong thời hạn bổ nhiệm hoặc hết thời hạn bổ nhiệm mà cán bộ được bổ nhiệm tăng thêm không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cấp ủy cùng cấp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc cấp có thẩm quyền miễn nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại; đồng thời, bố trí công tác khác cho phù hợp với khả năng”.

Tháng 4/2014, ông Nguyễn Đình Kha được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính thì đầu năm 2015 được cử đi học tại Học viện Chính trị khu vực III - Đà Nẵng (Khóa học 2015 - 2016) đến ngày 20/4/2016 được cấp Bằng Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị. Chỉ 02 tháng 07 ngày sau, ngày 27/6/2016, Tỉnh ủy Bình Định có Quyết định số 273-QĐ/TU về việc luân chuyển cán bộ, đã luân chuyển ông Nguyễn Đình Kha đến nhận công tác tại Thành ủy Quy Nhơn và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn (phụ trách cơ sở đảng) khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 01/7/2016.

binh dinh de an 904 bai 2 bat thuong trong cong tac bo nhiem luan chuyen pho bi thu thanh uy quy nhon
Bằng Cao cấp Lý luận Chính trị của ông Nguyễn Đình Kha (chỉ 2 tháng 7 ngày sau khi tốt nghiệp ông Kha được luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn)

Thế là từ một cán bộ được tuyển chọn, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo “thí điểm” theo Đề án, chỉ qua 01 năm công tác và 01 năm đi học Cao cấp Chính trị; Chưa được tổng kết, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Đề án, chưa một ngày làm công tác Đảng ông Nguyễn Đình Kha đã nghiễm nhiên là Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn (nơi trước đây cha ruột của ông Nguyễn Đình Kha đã từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy). Với việc luân chuyển này đồng nghĩa với việc xóa đi dấu vết “không đủ điều kiện” vẫn được tuyển chọn bổ nhiệm theo Đề án thí điểm trước đây và hiện tại với hàng loạt danh xưng: Thành ủy viên, Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy thì không cần tổng kết, không cần đánh giá kể cả việc không đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm của ông Nguyễn Đình Kha theo “Đề án thí điểm” sẽ tự động đi vào… dĩ vãng !

Biểu hiện của việc chạy chức, chạy quyền là tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, phe cánh dược giấu dưới vỏ bọc “đúng quy trình”, “đúng quy định” xảy ra đã gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Cụ thể với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh cần phải: “Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm…”. Đã hơn 1 năm trôi qua, việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ tại Bình Định hiện vẫn chưa có giải pháp rõ ràng, xử lý rốt ráo nhất là đối với các trường hợp “trẻ hóa, vượt rào” trong đó ông Nguyễn Đình Kha - Thành ủy viên, Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy Quy Nhơn là một trong những trường hợp cụ thể, rõ nét...!?

Tầm Nhìn sẽ tiếp tục phản ánh các trường hợp “không đủ điều kiện vẫn được trẻ hóa” trong các bài tiếp theo…

Minh Nguyễn

  • Xin chờ trong giây lát...