Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô

Cập nhật: 17:56 | 02/06/2020
Ngày 2/6, Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
bi thu thanh uy ha noi vuong dinh hue nang cao chat luong nguon nhan luc dap ung yeu cau phat trien cua thu do
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng cho biết, Đảng ủy Khối là đảng bộ lớn gồm 71 tổ chức cơ sở trực thuộc, có trên 18.300 đảng viên sinh hoạt tại 1.286 chi bộ trực thuộc.

Toàn Đảng bộ có 46 trường Đại học, học viện; 24 trường Cao đẳng trực thuộc 11 bộ, ngành; có đội ngũ trí thức lớn với trên 1.300 Giáo sư và Phó Giáo sư, 3.200 Tiến sỹ, 8.500 Thạc sỹ... Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đến tháng 5/2020, toàn Khối có 18/71 tổ chức Đảng đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30/6.

Trong những năm qua, các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã chủ động đổi mới về mô hình quản trị đại học, xây dựng chiến lược phát triển, tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài, đánh giá ngành, xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng chuẩn đào tạo khung Chương trình quốc gia giáo dục đại học Việt Nam.

Các trường trong Khối cũng chú trọng mở rộng quy mô đào tạo theo hướng đa ngành, nghề, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, từng bước hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

bi thu thanh uy ha noi vuong dinh hue nang cao chat luong nguon nhan luc dap ung yeu cau phat trien cua thu do
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, gắn kết được thành viên trong Đảng bộ Khối. Đánh giá cao công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các trường, qua đó góp phần vào kết quả nổi bật của Thủ đô trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, các nghị quyết của Trung ương, thành phố đã được Đảng ủy Khối và các trường cụ thể hóa bằng các chương trình hành động. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức đại hội, trong đó quan tâm chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại.

Đồng quan điểm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, trong mô hình tổ chức Đảng ủy Khối, từ đó góp phần xây dựng, vận hành và phát triển các trường. Vai trò của tổ chức Đảng trong các trường đã được khẳng định và đi vào nền nếp. Công tác phát triển Đảng tại các trường đã được đặc biệt quan tâm, minh chứng là hàng năm kết nạp được rất nhiều đoàn viên, công đoàn viên ưu tú vào Đảng. Liên quan tới công tác tổ chức Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy Khối rà soát kỹ công tác nhân sự, nắm tình hình dư luận đảng viên; thực sự là cầu nối giữa các trường với thành phố để nghiên cứu khoa học, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

bi thu thanh uy ha noi vuong dinh hue nang cao chat luong nguon nhan luc dap ung yeu cau phat trien cua thu do
Quang cảnh cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của Đảng ủy Khối và các trường đối với thành tích chung của thành phố trong những năm qua. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, kho tàng tri thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên phục vụ sự phát triển của thành phố; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phối hợp với 11 bộ chủ quản, các địa phương liên quan trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ, còn để một số vụ việc tồn đọng, kéo dài. Một số đại hội cấp cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; nhất là phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện văn kiện đại hội các cấp; nhấn mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho thành phố. Đồng thời, mỗi trường cần chú trọng và tập trung hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp trong các học viện, các trường, song song với mục tiêu xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy các trường rà soát lại kết quả tổ chức đại hội, xem xét các nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm; từ đó kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng Ủy viên bám sát cơ sở, tăng cường giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đối với những vấn đề khó, đơn vị phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải thành lập các đoàn công tác để tập trung xử lý. Công tác chuẩn bị nhân sự cần được thực hiện đúng nguyên tắc, không nể nang, hữu khuynh, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ tổ chức đại hội.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...