Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI

Cập nhật: 15:16 | 25/09/2020
Sáng 25/9, tại Hội trường Ngọc Linh (TP Kon Tum), sau 03 ngày tổ chức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công và hoàn thành toàn bộ nội dung.

Vừa qua, để phát huy tập trung dân chủ, tại Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết với tỉnh, huyện, với tình hình thực tiễn của địa phương để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai tới và thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội. Trong quá trình thảo luận đã có 76 lượt ý kiến tham gia tại các đoàn và 13 ý kiến thảo luận, tham luận tại Hội trường. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí có trình độ, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ tới; bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

be mac dai hoi dai bieu dang bo tinh kon tum lan thu xvi
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lầ thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Tại buổi bế mạc, đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội nhấn mạnh: "Đại hội chúng ta, khẳng định để báo cáo với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lầ thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ thực sự là trung tâm đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đề ra".

Theo đó, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ ban hành ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; từng cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc việc phổ biến và quán triệt Nghị quyết của Đại hội, để Nghị quyết thấm sâu đến từng đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng người dân, sớm đạt kết quả trong cuộc sống, trở thành hành động cụ thể, thiết thực của mỗi người. Đồng thời, phải lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách kịp thời và quyết liệt, đảm bảo tạo chuyển biến thực sự rõ nét ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon tum lần thứ XVI tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ thời cơ mới, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành quả đã đật được; đoàn kết một lòng, tích cực cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ cùng nhau vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Vi Giang

  • Xin chờ trong giây lát...