Bảo đảm tính hiệu lực trong quản lý, điều hành các hoạt động báo chí

Cập nhật: 16:18 | 04/12/2019
Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng qua gần 3 năm thi hành, Luật báo chí 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển vượt bậc; quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm, phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật định. 

Những nội dung của Luật báo chí 2016 về cơ bản đã phù hợp, bảo đảm tính hiệu lực trong quản lý, điều hành các hoạt động báo chí. Các cơ quan hành chính nhà nước bước đầu thực hiện nghiêm chỉnh việc cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí. Nhiều ý kiến nhận định Luật phù hợp với tình hình đất nước, thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, tạo hành lang pháp lý cần thiết để xây dựng nền báo chí lành mạnh, tích cực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế.

bao dam tinh hieu luc trong quan ly dieu hanh cac hoat dong bao chi
Ảnh minh họa.

Luật tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho các nhà báo hoạt động đúng pháp luật, nâng cao vị thế, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân của người làm báo; quan trọng hơn, các nhà báo được làm việc trong môi trường pháp luật có kỷ cương, các nhà báo, cơ quan báo chí phải có trách nhiệm tuân thủ những quy định trong Luật.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong việc cấp phép hoạt động báo chí, thay đổi giấy phép hoạt động báo chí. Nhiều cơ quan hành chính nhà nước cử người phát ngôn cho có, mang tính đối phó; nhà báo, phóng viên liên lạc với người phát ngôn rất khó, bị né tránh bằng nhiều hình thức: trả lời chung chung hoặc khất hẹn…

Ngoài ra, chế tài xử lý còn nhẹ, chung chung; trên thực tế, chưa có trường hợp nào bị xử lý. Bên cạnh đó, còn nhiều bất cập nảy sinh trong thực tiễn thi hành Luật. Cụ thể như, quy định về tên cơ quan báo chí (gồm cả tên miền) phải phù hợp với pháp luật về sở hữu trí tuệ, tránh chuyện tranh chấp. Về xử lý vi phạm, luật quy định là đình bản tạm thời, trong khi nghị định về xử lý vi phạm hành chính quy định là "tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn"...

Các đại biểu kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành bổ sung chế tài xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động báo chí, phù hợp các quy định sửa đổi, bổ sung Luật báo chí 2016; bổ sung quy định về hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Đồng thời, các bộ, ngành, cơ quan có trách nhiệm cần có cơ chế bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp đúng quy định của Luật báo chí; xử lý nghiêm các trường hợp giả danh phóng viên...

PV

  • Xin chờ trong giây lát...