Báo chí với vai trò “phò chính, trừ tà”

Cập nhật: 06:49 | 20/06/2019
Báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phản ánh và định hướng dư luận xã hội. Phát hiện, nêu gương người tốt việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiến tiến, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi tiêu cực xã hội...
Ảnh minh họa

Trong Thư gửi anh em văn hóa và trí thức Nam Bộ năm 1947, Bác viết "Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà, mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc"

Theo Bác thì "chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà"..."trên quả đất có hàng muôn triệu người. Song số người ấy có thể chia làm hai hạng: người Thiện và người Ác. Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc. Song những công việc ấy có thể chia làm hai thứ: việc Chính và việc Tà. Làm việc Chính, là người Thiện, làm việc Tà, là người Ác"

Nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 8/9/1962, Bác nói "cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động"

Ngẫm lại những lời dạy của Bác đến nay vẫn còn tính thời sự, còn nguyên giá trị.

Trong thời chiến, vai trò “phò chính, trừ tà” của người viết, có thể hiểu là đưa tin về cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, lên án hành động xâm lược của đế quốc, thực dân, đó là ngoại “tà”. Cổ vũ động viên các chiến sỹ tại tiền tuyến và những người ở hậu phương, nêu những gương điển hình trong chiến đấu, lao động và sản xuất, góp một phần quan trọng trong chiến thắng giặc ngoại xâm, mang lại độc lập, thống nhất cho dân tộc. Ngoài ra các phóng viên ảnh không ngại chiến trường gian khó, khốc liệt đã ghi lại những bức ảnh để đời góp vào trang sử vàng, vẻ vang của dân tộc để giáo dục các thế hệ mai sau.

Ảnh minh họa

Thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, người dân có thể tiếp cận nhiều kênh, nhiều luồng thông tin khác nhau. Nhiệm vụ của báo báo chí không những không bị giảm, mà thậm chí còn nặng nề hơn. Vai trò “phò chính, trừ tà”, gạn đục khơi trong, tuyên truyền, định hướng dư luận là vô cùng quan trọng của báo chí hiện nay. Các nhà báo phải phân biệt được chuẩn đúng sai, nhận thức đúng đắn, đầy đủ đâu là “chính” thì mới “phò” và tuyên truyền, cổ vũ, định hướng cho người dân làm theo.

Ngược lại cũng phải phát hiện, chỉ tên được đâu là “tà” thì mới vạch trần, lên án đúng, trúng để các cơ quan có thẩm quyền và người dân nhận biết mà chống, tránh, bài trừ. Đây có thể là cuộc chiến rất cam go, cần phải làm kiên trì, đồng bộ, từng bước nhưng nếu đoàn kết, quyết tâm thì vẫn có thể làm được. Với vai trò, truyền thống của mình chắc chắn báo chí sẽ có những tiếng nói mạnh mẽ góp phần “trừ tà”. Cổ vũ để những giá trị tốt đẹp, nhân văn nên ngôi, lấn át, đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Hiện cả nước có hàng trăm tờ báo và hàng vạn nhà báo, đã và đang hàng ngày, hàng giờ vượt qua gian khổ, khó khăn, thách thức để làm tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ của mình. Đại đa số là những nhà báo chân chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức xã hội sâu rộng, hàng ngày, hàng giờ cho ra những tin, bài để người dân hiểu rõ hơn về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuân thủ, chấp hành. Phân biệt được cái đúng, cái hay, cái tích cực để làm theo; nhận dạng được cái sai, xấu, cái tiêu cực đề phòng chống, tẩy chay, bài trừ.

Tuy nhiên cũng còn một số ít nhà báo xa rời thực tế, viết không đúng tôn chỉ mục đích, vun vén, chạy theo lợi ích cá nhân, vô tình hoặc chủ động, cố ý không phân biệt “chính, tà”. Đâu đó vẫn còn có nhà báo “đếm tầng”, còn có các trang báo “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”, vẫn còn tình trạng đưa tin bài giật gân, câu khách, đi sâu chi tiết vào các vụ việc cướp, hiếp, giết, những hành vi phản cảm trong xã hội...

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết tâm, cố gắng đấu tranh đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực nhưng vẫn còn thấy nhiều cụm từ “một bộ phận không nhỏ”: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; một bộ phận không nhỏ thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng; một bộ phận không nhỏ cán bộ quan liêu, xa dân, vun vén cho cá nhân, gia đình, người thân, tham nhũng vặt... Hy vọng báo chí sẽ góp những tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt, nhận dạng, chỉ tên “một bộ phận không nhỏ” đó góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong xã hội.

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, với sự quyết quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đóng góp quan trọng của báo chí, các việc “chính” đều đã được các nhà báo phản ánh, đưa tin trung thực, cổ vũ động viên kịp thời. Bên cạnh đó các biểu hiện tiêu cực trọng xã hội cũng được báo chí góp một tiếng nói quan trọng để vạch trần. Một số nhà báo đã dũng cảm đi đến tận cùng của vấn đề giúp các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, xử lý nghiêm minh, theo đúng các quy định của pháp luật

Trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, bên cạnh báo chí chính thống là mạng xã hội với rất nhiều thông tin được cập nhật liên tục, thì vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận của các nhà báo càng quan trọng hơn bao giờ hết. Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động, nhận thức đúng đắn, đầy đủ những việc làm đúng, những cách làm hay, những cá nhân, điển hình tiên tiến, những việc có lợi cho đất nước, dân tộc để “phò” và định hướng người dân làm theo. Cùng với đó là phát hiện, nhận dạng, chỉ đích danh những cá nhân, đơn vị có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; tệ quan liêu xa dân; những hành vi, xu hướng xấu trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến người dân để chung tay “trừ”, đẩy lùi.

Hy vọng với bản lĩnh chính trị vững vàng, với truyền thống đạo đức nghề nghiệp, với tâm huyết vốn có, dù trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì các nhà báo vẫn luôn phát huy được vai trò quan trọng của mình. Luôn giữ cho “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” để góp phần quan trọng vào việc “phò chính, trừ tà”, cùng với hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, văn minh.

Nguyễn Đức Luyện

  • Xin chờ trong giây lát...