Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Cập nhật: 16:40 | 30/12/2019
Sáng 30/12, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019. 

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

ban chi dao 35 quan uy trung uong xac dinh nhiem vu trong tam nam 2020
Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đó là tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tiêu chí, chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; tích cực chuẩn bị mọi mặt cho tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế...

ban chi dao 35 quan uy trung uong xac dinh nhiem vu trong tam nam 2020
Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội; ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm...

Cơ quan chức năng và các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên; duy trì hoạt động có nền nếp, chủ động nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục: Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Kết thúc năm công tác 2019 có 11 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...