Bắc Tây Nguyên: Nhiều cá nhân được Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Cập nhật: 08:13 | 22/03/2019
Các cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019 tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum vì đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
bac tay nguyen nhieu ca nhan duoc chu tich nuoc phong tang danh hieu nghe nhan uu tu
Đoàn nghệ nhân biểu diễn Ảnh Phương Linh

Tỉnh Kon Tum: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 358, 355 (ngày 8/3/2019) về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 570 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Quyết định số 358/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 561 nghệ nhân (Kon Tum có 30 người); Quyết định số 355/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 9 cá nhân (Kon Tum có 1 người).

30 người được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” đợt này; bao gồm 20 người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, 6 người hoạt động trên lĩnh vực ngữ văn dân gian và 4 người lĩnh vực tri thức dân gian. Đặc biệt, bà Y Phoih và ông A Jar được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” trong cả 2 lĩnh vực ngữ văn dân gian và nghệ thuật trình diễn dân gian; ông A Bang được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” 2 lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian.

Riêng ông A Điêng được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong 2 lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian.

Tỉnh Gia Lai có 8 cá nhân được Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019.

Các cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019 thuộc các lĩnh vực văn hóa phi vật thể, gồm: Pơnh (huyện Đak Đoa), Đinh Rung, Đinh Anhưr (huyện Kông Chro) - ngữ văn dân gian; Tây Thị Thu Hà, Đinh Keo (huyện Kông Chro), A Lip (huyện Đak Đoa)-nghệ thuật trình diễn dân gian; Ksor Lol (huyện Phú Thiện) - tập quán xã hội và tín ngưỡng; Ksor Krôh (huyện Chư Pah)-tri thức dân gian.

PV Gia Ngọc

  • Xin chờ trong giây lát...