Bắc Kạn: Vụ chưa Đảng viên được cử đi học cao cấp Lý luận chính trị – Có sự bao che, nâng đỡ “không trong sáng”?

Cập nhật: 09:16 | 15/01/2020
Tiêu chuẩn cán bộ cử đi học cao cấp lý luận chính trị-hành chính theo qui định của Ban Tổ chức Trung ương; theo đó, đối tượng đi học cao cấp lý luận chính trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài.
bac kan vu chua dang vien duoc cu di hoc cao cap ly luan chinh tri co su bao che nang do khong trong sang
ông THịnh tốt nghiệp CCLL chính trị khi chưa là đảng viên

Vi phạm điều lệ Đảng và qui định thi hành điều lệ Đảng

Thông tin với Báo chí, ông Hà Đức Tuyến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn cho hay, tại Quyết định số 645 QĐ/TV ngày 18/12/2002, Đảng bộ huyện Na Rì đã Quyết định Kết nạp đảng viên đối với ông Mã Văn Thịnh; đến ngày 30/12/2003 Huyện ủy Na Rì có Quyết định công nhận đảng viên chính thức đối với ông Mã Văn Thịnh.

Tuy nhiên, do quá trình kết nạp Đảng cho ông Thịnh được làm chưa kỹ, thiếu quy trình, nên Huyện ủy Na Rì đã xem cụ thể và kỷ luật cán bộ liên quan vấn đề này tại thời điểm đó.

Việc kết nạp thiếu quy trình, lỗi sai thuộc về tổ chức nên trách nhiệm không thuộc về cá nhân, ông Mã Văn Thịnh trong quá trình đi học vẫn là đảng viên. Như vậy ông Thịnh đã là đảng viên chính thức trước thời điểm được cử đi học.

Là Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, nhưng việc thông tin với Báo chí như vây chứng tỏ ông Tuyến không nắm vững điều lệ Đảng và Qui định thi hành điều lệ Đảng; Dư luận không đồng tình và cho rằng có sự bao che, nâng đỡ “không trong sáng” đối với trường hợp ông Mã Văn Thịnh – Giám đốc ban quản lý các dự án xây dựng của Tỉnh Bắc Kạn.

Theo Qui định thi hành điều lệ Đảng, trong mục 4-Điều 5: Về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi đảng của đảng viên, tiểu mục 4.4 nêu rõ:

4.4- Trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định.

Cấp ủy cấp trên, qua kiểm tra, xác minh phát hiện việc kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định thì xử lý như sau:

a) Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng, thì cấp ủy ban hành quyết định phải hủy bỏ quyết định của mình và thông báo cho đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt xóa tên trong danh sách đảng viên.

b) Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ Đảng thì phải hủy bỏ quyết định đó, chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền làm lại các thủ tục theo quy định và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

“Trường hợp quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ Đảng và quy định thi hành Điều lệ Đảng; quyết định kết nạp lại không đúng thẩm quyền, nhưng người vào Đảng đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp hoặc đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp Ủy ban hành quyết định (hoặc cấp Ủy ban hành quyết định) chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, xác minh việc thực hiện không đúng thẩm quyền, thủ tục; làm lại các thủ tục đúng quy định, theo nguyên tắc sai thủ tục nào phải sửa thủ tục đó, kế thừa các thủ tục đã thực hiện đúng. Sau khi khắc phục các sai sót, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định không đúng thẩm quyền, thủ tục và công nhận đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức; xác định lại ngày được kết nạp (kể cả kết nạp lại), ngày được công nhận chính thức và ghi vào quyết định. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi nhận được quyết định, các cấp ủy trực thuộc bổ sung các tài liệu trong quá trình làm lại thủ tục; hoàn chỉnh hồ sơ của đảng viên để quản lý theo quy định, chi bộ công bố và trao quyết định cho đảng viên trong cuộc họp chi bộ.

Như vậy, đối với những trường hợp Đảng viên được kết nạp Đảng không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục thì Đảng ủy cơ sở tiến hành xem xét, khắc phục sai sót theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Với trường hợp của ông Thịnh, theo như ông Tuyến khẳng định là lỗi tổ chức không phải của các nhân ông Thịnh thì theo như qui định trên, Tỉnh ủy Bắc Kạn (hoặc cấp ủy có thẩm quyền) chỉ đạo huyện ủy Na Rì thẩm tra, xác minh việc thực hiện không đúng thẩm quyền, làm lại các thủ tục đúng quy định, theo nguyên tắc sai thủ tục nào phải sửa thủ tục đó, kế thừa các thủ tục đã thực hiện đúng. Sau khi khắc phục các sai sót, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định không đúng thẩm quyền, thủ tục và công nhận đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức cho ông Mã Văn Thịnh.

Tuy nhiên, các cấp ủy của Tỉnh Bắc Kạn đã không thực hiện đúng theo các qui định trên tức là quá trình kết nạp Đảng cho ông Thịnh vẫn được làm chưa kỹ, vẫn thiếu quy trình do vậy không có cơ sở để công nhận ông Thịnh đã là Đảng viên chính thức và việc ông Thịnh được cử đi học cao cấp chính trị là không đúng đối tượng.

Điều đó được thể hiện tại thời điểm tháng 11/2006, tức là sau 3 năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo Huyện ủy Na Rì hủy công nhận kết nạp đảng đối với ông Mã Văn Thịnh cũng do quá trình kết nạp được làm chưa kỹ, thiếu quy trình.

Do vậy việc ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn đổ lỗi cho tổ chức là chỉ nhằm khỏa lấp, bao che cho các vi phạm.

bac kan vu chua dang vien duoc cu di hoc cao cap ly luan chinh tri co su bao che nang do khong trong sang
ông Hà Văn Việt - Trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Kạn thông tin trên báo Bắc Kạn

Ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy “đánh xuôi” như vậy, thế nhưng ông Hà Văn Việt, Trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Kạn lại “thổi ngược” khi thông tin trực tiếp trên báo Bắc Kạn, theo đó trường hợp của ông Mã Văn Thịnh là hủy bỏ quyết định kết nạp Đảng viên, việc kết nạp Đảng đối với ông Thịnh tại thời điểm năm 2007 là kết nạp đảng viên chứ không phải trường hợp kết nạp lại đảng viên.

Qui trình kết nạp Đảng “lại” ông Mã Văn Thịnh lại tiếp tục vi phạm.

Thông tin tới Báo chí, ông Mã Văn Thịnh cho biết bản thân đã được kết nạp Đảng từ ngày 23/12/2002, tại Chi bộ Ban Quản lý dự án huyện Na Rì. Tuy nhiên do quá trình lập hồ sơ có thiếu sót, năm 2007 tổ chức đã thu hồi Quyết định và sau đó bồi dưỡng kết nạp lại. Thời điểm phát hiện có thiếu sót là khi ông Thịnh đã học xong Cao cấp lý luận chính trị.

Như vậy, nếu thông tin của ông Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn là đúng thì việc “kết nạp đảng lại” cho ông cũng đã thực hiện không đúng quy trình đã được quy định tại Điều lệ Đảng. Cụ thể là, “năm 2007 tổ chức đã thu hồi Quyết định” và sau đó bồi dưỡng kết nạp lại, nhưng thực tế thì ngay lập tức, tháng 5/2007, ông Mã Văn Thịnh (thời điểm đó là Trưởng ban quản lý các dự án huyện Na Rì) đã được kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo quy định về thi hành Điều lệ Đảng thì thấy rõ: Điều kiện để kết nạp lại đảng viên dù với lý do gì thì thời gian ít nhất cũng phải là 12 tháng kể từ ngày ra khỏi Đảng, thì ít nhất năm 2008 mới được kết nạp lại.

Như vậy, năm 2007 thu hồi Quyết định kết nạp Đảng thì không thể cùng ngay trong năm 2007 (ngày 28/5/2007) lại quyết định kết nạp lại được

Nâng đỡ “không trong sáng?!

Hội tụ các yếu tố cần và đủ, chưa đầy một năm sau ngày được công nhận chính thức là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, tháng 4/2009 ông Mã Văn Thịnh được bổ nhiệm lên chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì.

14 tháng sau (tháng 8/2010) ông Mã Văn Thịnh được điều lên làm Phó Ban Quản lý dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 500 giường (tiền thân của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn), rồi tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban này.

Báo Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin

Huy Nguyễn - T. Nguyễn

  • Xin chờ trong giây lát...