72 Năm với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Cập nhật: 16:59 | 24/07/2019
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ và nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ.  
Bác Hồ thăm hỏi thương binh

Với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Người, cách đây tròn 72 năm tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đã ra đời “Ngày Thương binh toàn quốc” (27-7-1947) Từ đó, ngày kỷ niệm ý nghĩa này được tổ chức đều đặn hằng năm.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong suốt 72 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, thể hiện sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân đối với người có công với cách mạng.

Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình người có công.

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn, hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Nghị định 22 ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ mang tính chính trị, kinh tế, xã hội mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với đất nước.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công vừa là tình cảm, trách nhiệm của Nhà nước, của toàn xã hội và còn là yếu tố thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm thương binh, bệnh binh

Nhà nước, các cấp các ngành, các địa phương cần tiếp tục tập trung nguồn lực để giải quyết những yêu cầu cấp thiết đối với người có công, như tăng mức trợ cấp; quan tâm dạy nghề, tạo việc làm; giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh…

Cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa phong trào chăm sóc người có công thông qua các chương trình tình nghĩa, vận động toàn dân tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực to lớn từ cộng đồng, xã hội, cùng Nhà nước chăm lo cho người có công.

Các địa phương luôn coi trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Hàng vạn cá nhân, gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công, luôn được quan tâm bằng các việc làm cụ thể, đã góp phần xây dựng niềm tin vào chế độ cho các cá nhân người có công và gia đình người có công./.

  • Xin chờ trong giây lát...