TP Hà Nội chủ động công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật: 10:16 | 11/04/2018
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2459/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó cho biết, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu có hiệu lực. Liên quan tới nội dung công bố và công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ tại Điều 14, các thông tin sau đây được công bố trên cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghê, ươm tạo doanh nghiệp; các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

tp ha noi chu dong cong khai thong tin tro giup doanh nghiep nho va vua
Ảnh minh hoạ.

Tương tự, tại Điều 29 quy định: Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo các hình thức sau: Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tử điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 14 và Điều 29, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Vĩnh Sơn