Tinh giản bộ máy hình chính (P6)

Cập nhật: 23:39 | 28/11/2017
Tếp tục vệt chương trình Đối thoại về việc tinh giản bộ máy hành chính công, Đối thoại tuần này sẽ bàn về ngân sách dành cho các hội - đoàn thể. Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách ( VEPR), ngân sách chi ra cho khối này là khoảng 14.000 tỉ đồng, lớn hơn cả dự toán ngân sách năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ( 11.000 tỉ đồng). Nếu tính đầy đủ tất cả các chi phí, thì mỗi năm các tổ chức hội đoàn sẽ sử dụng 45.600 - 68.100 tỉ đồng, tương đương 1-1,7% GDP. Vậy ý kiến của các khách mời về những con số này sẽ như thế nào ?