Tinh giản bộ máy hành chính (P.2)

Cập nhật: 06:05 | 30/11/2017
2,5 triệu biên chế cho sự nghiệp công lập, dịch vụ hành chính công với 58 000 đơn vị sự nghiệp, chưa kể biên chế trong công an, quân đội và DNNN. Đây là số liệu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

Đây không phải là lần đầu Trung ương bàn thảo về việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa thực sự có kết quả đột phá. Tại sao lại như vậy? Số lượng biên chế như vậy sẽ tác động như thế nào tới vấn đề chi tiêu công, cân đối Ngân sách nhà nước? Kinh nghiệm quốc tế để xử lý vấn đề này?

Phương Mai