Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đạt đô thị loại II

Cập nhật: 10:47 | 13/01/2018
Hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị công nhận TP Sa Đéc là đô thị loại II với tổng số điểm là 85,01 điểm.

Ngày 12/01, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã chủ trì Hội đồng thẩm định đề án công nhận TP Sa Đéc là đô thị loại II.

Tại Hội nghị, đại diện Chủ tịch UBND TP Sa Đéc đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, quá trình lịch sử hình thành và phát triển của TP Sa Đéc. Theo đó, khu vực nghiên cứu lập đề án là toàn bộ địa giới hành chính bao gồm phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường An Hòa, phường Tây Quy Đông thuộc khu vực nội thị và các xã Tân Khánh Đông, xã Tân Phú Đông, xã Tân Quy Tây thuộc khu vực ngoại thị. Tổng diện tích tự nhiên toàn TP là 59,11km2.

TP phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Sa Đéc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn và sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ đất trong đô thị nhằm đảm bảo chiến lược an ninh lương thực quốc gia; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát chất lượng môi trường đô thị.

thanh pho sa dec tinh dong thap dat do thi loai ii
Một góc thành phố Sa Đéc. Ảnh: Trang thông tin điện tử thành phố Sa Đéc.

Về kinh tế phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 25.700 tỷ đồng, bình quân 8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của dân cư đạt 80 triệu đồng/năm, thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu dự toán tỉnh giao.

Phấn đấu đến cưối năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng về cân nặng/tuổi giảm còn 9%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có 50% lao động được đào tạo nghề và giải quyết việc làm hàng năm trên 4.000 lao động.

Theo đồ án quy hoạch chung đến năm 2030, TP có mật độ xây dựng 25%, đất xây dựng đô thị 3.729,4ha, phát triển theo 3 phân vùng tương ứng là lõi đô thị trung tâm, vành đai sản xuất gắn với dân cư mật độ thấp và vùng đô thị phát triển mới. Với tầm nhìn đến năm 2050, TP Sa Đéc sẽ đóng vai trò làm đô thị hạt nhân và trung tâm dịch vụ của vùng kinh tế phía Nam.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, đề án có nội dung khá chi tiết, tuy nhiên cần bổ sung nội dung đánh giá phát triển đô thị để thấy thuận lợi và khó khăn từ đô thị loại III lên đô thị loại II.

Về hạ tầng thương mại cần đánh giá cụ thể hơn về mức độ đáp ứng phát triển của tỉnh Đồng Tháp nói chung và TP Sa Đéc nói riêng. Lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là tiểu thủ công nghiệp định hướng phát triển phù hợp du lịch là chủ yếu, tuy nhiên cần chú ý để không làm ảnh hướng đến cảnh quan đô thị.

Cấp điện tương đối đáp ứng nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị như đường dây, trạm biến áp, do vậy đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh và TP Sa Đéc cần có phương án thiết kế đường dây ngầm phù hợp hơn.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đồng tình với định hướng phát triển của TP Sa Đéc trong thời gian tới, tuy nhiên đề án vẫn còn thiếu chỉ tiêu đánh giá về hạ tầng kỹ thuật, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 120, đề nghị tỉnh có sự chỉ đạo với TP Sa Đéc rà soát lại tất cả chỉ tiêu, các mặt hạn chế vì trong Nghị quyết có vấn đề hạ tầng về phát triển đô thị Đồng bằng song Cửu Long theo hướng tăng trưởng xanh ứng phó biến đổi khí hậu.

Đây là nội dung được Thủ tướng quan tâm. Đặc biệt trong đề án của TP, Sở Xây dựng chưa có đánh gia trọng tâm và đưa ra nội dung còn thiếu còn yếu như nhóm chỉ tiêu về rác thải, hạ tầng thương mại, phát triển thành phố cần đảm bảo tính lịch sử và đưa ra các chương trình cho hợp lý.

Hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị công nhận TP Sa Đéc là đô thị loại II với tổng số điểm là 85,01 điểm.

Vĩnh Nguyên