Thanh Hóa: Nhiều đơn vị chậm tuyển dụng viên chức giáo dục

Cập nhật: 06:35 | 18/05/2019
Mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nhưng đến nay, nhiều đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện.  

Theo đó, ngày 08/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2599/UBND-THKH về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo nhưng chưa tổ chức tuyển dụng hoặc chậm tuyển dụng khẩn trương tổ chức thực hiện, sớm hoàn thành công việc được giao.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại một số huyện như: Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Yên Định và thành phố Thanh Hóa vẫn chưa tổ chức tuyển dụng hoặc tổ chức thực hiện tuyển dụng quá chậm. Việc này đã ảnh hưởng đến tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên hành chính, đặc biệt là thiếu giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học trên địa bàn các huyện, thành phố.


Đội ngũ giáo viên, nhân viên hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Về việc này, ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị các đơn vị có tên nêu trên thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2599/UBND-THKH ngày 08/3/2019, đồng thời, yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Mặc dù trong những năm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực trong việc sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, nhân viên hành chính nhưng, đội ngũ giáo viên, nhân viên hành chính vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Điển hình, trong năm học 2017 – 2018, đối với khối trường học trực thuộc UBND huyện, thị, thành phố quản lý, số giáo viên thừa, thiếu biên chế tỉnh giao so với nhu cầu là hơn 3.300 người. Trong đó, khối Mầm non thiếu 2.549 giáo viên; Tiểu học thiếu 349 giáo viên; khối trường THPT thiếu 126 giáo viên, 54 cán bộ quản lý và 255 nhân viên hành chính.

Đức Thiện