• thi truong bat dong san tp hcm voi co che dac thu
  17:46 | 14/12/2017
  - Quốc Hội vừa thông qua nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP HCM với nhiều nội dung phù hợp với sự phát triển kinh tế. - Thị trường bất động sản TP HCM có hưởng lợi từ cơ chế này? Góc nhìn của các chuyên gia? DN cần làm gì để đón đầu cơ chế mới?       
 • tinh gian bo may hanh chinh cong p9
  12:15 | 11/12/2017
    45 600 tỷ đồng – 68 100 tỷ đồng, tương đương1-1,7% GDP. Đây là chi phí kinh tế - xã hội, gồm cả đất đai,nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, chi phí toàn hệ thống của các tổ chức hội –đoàn thể tại Việt Nam hàng năm theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế vàchính sách (VEPR). Một trong những giải pháp để tinh giản bộ máy hànhchính công, tiết kiệm chi ngân sách được các khách mời đưa ra, đó là xem xét lạihệ thống các tổ chức hội – đoàn thể tại Việt Nam. Tiếp tục vệt chương trình Đối thoại về tinh giản bộmáy hành chính công, những số Đối thoại tiếp theo mời quý vị cùng các khách mờibàn luận về những giải pháp giúp hệ thống các tổ chức hội – đoàn thể hoạt độnghiệu quả và ít tốn kém nhất
 • tinh gian bo may hanh chinh p2
  06:05 | 30/11/2017
  2,5 triệu biên chế cho sự nghiệp công lập, dịch vụ hành chính công với 58 000 đơn vị sự nghiệp, chưa kể biên chế trong công an, quân đội và DNNN. Đây là số liệu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 
 • tinh gian bo may hanh chinh p1
  00:42 | 29/11/2017
  2,5 triệu biên chế cho sự nghiệp công lập, dịch vụ hành chính công với 58 000 đơn vị sự nghiệp, chưa kể biên chế trong công an, quân đội và DNNN. Đây là số liệu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
 • 23:39 | 28/11/2017
  Tếp tục vệt chương trình Đối thoại về việc tinh giản bộ máy hành chính công, Đối thoại tuần này sẽ bàn về ngân sách dành cho các hội - đoàn thể. Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách ( VEPR), ngân sách chi ra cho khối này là khoảng 14.000 tỉ đồng, lớn hơn cả dự toán ngân sách năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ( 11.000 tỉ đồng). Nếu tính đầy đủ tất cả các chi phí, thì mỗi năm các tổ chức hội đoàn sẽ sử dụng 45.600 - 68.100 tỉ đồng, tương đương 1-1,7% GDP. Vậy ý kiến của các khách mời về những con số này sẽ như thế nào ?
 • 23:26 | 28/11/2017
  Tiếp tục vệt chươngtrình Đối thoại về việc tinh giản bộ máy hành chính công, Đối thoại tuần này sẽbàn về một giải pháp được các khách mời số trước cho là đột phá, đó là Nhất thểhóa bộ máy. Nhất thể hóa là gì?Nhất thể hóa có thể được áp dụng đối với những cơ quan nào? Liệu đây có thực sựlà một giải pháp khả thi và hiệu quả để tinh giản bộ máy hành chính? 
 • 23:24 | 28/11/2017
  Tiếp tục vệt chươngtrình Đối thoại về việc tinh giản bộ máy hành chính công, Đối thoại tuần này sẽbàn về một giải pháp được các khách mời số trước cho là đột phá, đó là Nhất thểhóa bộ máy. Nhất thể hóa là gì?Nhất thể hóa có thể được áp dụng đối với những cơ quan nào? Liệu đây có thực sựlà một giải pháp khả thi và hiệu quả để tinh giản bộ máy hành chính? 
 • 23:09 | 28/11/2017
  Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn hệ thống chính trị vừa được ký ban hành. NQ đặt mục tiêu đến năm 2021: Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Hiện nay đang có bao nhiêu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước? Điều này tác động như thế nào tới vấn đề cân đối ngân sách, chi cho đầu tư phát triển? Tiếp nối các số ĐT tuần trước Đối thoại tuần này sẽ tiếp tục bàn luận về những giải pháp tinh giản bộ máy hành chính công, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy
1 2